Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 2, str. 534-572
Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

e-adresasaras@pravo.hr
Ključne reči: centar za socijalnu skrb; sud; stranka; umješač; zastupnik; dijete; postupak; posredovanje; obvezno savjetovanje; obiteljska medijacija
Sažetak
Cilj rada je analizirati nadležnost te procesne uloge centra za socijalnu skrb u ostvarivanju obiteljskopravne zaštite djece prema novom Obiteljskom zakonu Republike Hrvatske iz 2014. (u daljnjem tekstu: ObZRH 2014). Najprije se razmatraju uloge centra za socijalnu skrb kao stranke obiteljskih sudskih postupaka. Potom slijedi analiza odredaba ObZRH-a 2014 o centru za socijalnu skrb kao (privremenom) zakonskom zastupniku djeteta te pomoćnom tijelu suda. Prilikom razmatranja položaja centra za socijalnu skrb kao pomoćnog tijela suda posebno se uzima u obzir položaj djeteta u obiteljskim sudskim postupcima prema novom hrvatskom obiteljskopravnom uređenju. U posebnom, šestom dijelu rada raspravljaju se metode sporazumnog rješavanja obiteljskopravnih sporova prema novom ObZRH-u 2014, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija, te uloge centra za socijalnu skrb u njihovom provođenju. U zaključnom dijelu rada autorica je naznačila sažetak rezultata istraživanja te određene projekcije de lege ferenda o suradnji centra za socijalnu skrb i suda, kao i nadležnosti te procesnim ulogama centra, u cilju pragmatičnog uređenja postupaka u obiteljskim stvarima u kojima sudjeluju djeca te, posljedično, bolje supstancijalnoprocesne zaštite dobrobiti djeteta.
Reference
*** (2014) Obrazloženje Konačnog prijedloga Obiteljskog zakona. travanj
Aras, S. (2014) Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu. u: Zbornik povodom Okruglog stola Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka, u organizaciji Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava (5. svibnja 2014.), predano za objavu
Aras, S. (2013) Uzdržavanje djece. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Aras, S. (2009) Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 59(2-3): 473-527
Aras, S. (2009) Postupovna sposobnost djece u obiteljskim statusnim izvanparničnim stvarima. u: Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 193-217
Aras, S., Milas-Klarić, I. (2014) Primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: stvarnost ili utopija?. u: Zbornik radova II. međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije. Trenutni izazovi i perspektive, Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, (2): 333-360
Aras, S. (2014) Odmjeravanje uzdržavanja uz izricanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. u: Rešetar B., Aras S. [ur.] Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta, Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, str. 41-65
Čulo-Margaletić, A. (2014) Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa. Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
Dika, M. (2008) Građansko parnično pravo; Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku. Zagreb: Narodne novine, IV. knjiga
Mladenović, M. (1984) Osnovna koncepcijska opredelenja novog porodičnog zakonodavstva i njihov značaj za efikasnije ostvarivanje uloge suda i organa starateljstva u primeni porodičnog prava. u: Saradnja suda i organa starateljstva u primeni novih porodičnih zakona (Referati i saopštenja sa savetovanja održanog 17. i 18. maja, na Pravnom fakultetu u Beogradu), Beograd: Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Beogradu, str. 5-17
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine, 7. izd
Uzelac, A., Aras, S., Maršić, M., Mitrović, M., Kauzlarić, Ž., Stojčević, P. (2010) Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 60(6): 1265-1308
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-6837
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka