Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 47, br. 1, str. 67-92
Porodična (dis)funkcionalnost i mentalno zdravlje - prikaz atmosfere, emocionalnih odnosa i komunikacijskih obrazaca u porodicama shizofrenih bolesnika
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
Ključne reči: porodica; roditelji; dijete; shizofreni bolesnik; emocionalni odnosi; atmosfera; komunikacija; adekvatnost
Sažetak
U ovom prikazu smo sumirali rezultate istraživanja sociopatoloških aspekata porodica shizofrenih bolesnika. Pošli smo od pojma sistemske teorije, te sociodinamske koncepcije o nastanku shizofrenije, koja nastanak oboljenja vezuje za materijalne uslove egzistencije pojedinca. Sistemska terapija posmatra porodicu kao sistem: njeni članovi imaju određene uloge, i stupaju u mnoštvo relacija. Poremećaj porodičnog sistema se može manifestovati preko mentalnog oboljenja jednog člana, ali nikad nije izraz lične patologije obolelog, već poremećenih porodičnih relacija. Kod sistemske teorije o nastanku shizofrenije akcenat je stavljen na emocionalne odnose, atmosferu i komunikaciju među članovima. Naime, sistemska teorija akcentira značaj poremećenih emocionalnih odnosa, porodične atmosfere koja nosi negativna obilježja, te neadekvatne komunikacije između članova. Naše istraživanje je potvrdilo postojanje negativnih kvaliteta emocionalnih odnosa, porodične atmosfere, te neadekvatne komunikacije u porodicama shizofrenih bolesnika.
Reference
Aeckerman, N.W. (1966) Psihodinamika porodičnog života - dijagnoza i lečenje porodičnih odnosa. Titograd: Grafički zavod
Cooper, D. (1986) Jezik ludila. Zagreb: Naprijed
Cooper, D. (1980) Psihijatrija i antipsihijatrija. Zagreb: Naprijed
Ivanović, M. (1989) Ekspresija emocija u porodicama pacijenata sa najčešćim tipovima shizofrenije i uticaj na tok bolesti. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Ivanović-Milojković, M., Srna, J., Mićović, R. (1997) Porodična terapija. Beograd: Centar za brak i porodicu
Kaličanin, P., ur. (1994) Zdravlje pod sankcijama. Beograd: Institut za mentalno zdravlje, Predgovor
Kecmanović, D. (1973) Između normalnog i patološkog. Beograd: Ideje
Laing, R.D., Esterson, A. (1964) Sanity, madness and the family - families of schizophrenics. Harmondsworth: Penguin
Lozović, N., Knežević, G.D., Mitić, M.M., Berger, J. (1992) Mogućnosti upitničkog ispitivanja dimenzija porodičnog funkcionisanja. Psihološka istraživanja, br. 5, str. 63-85
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Milosavljević, P. (1974) Porodica shizofrenog bolesnika. Beograd: Institut za mentalno zdravlje, Doktorska disertacija
Mitić, M.M. (1997) Porodica i stres - između poraza i nade. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Opalić, P.D. (1981) Prikaz rada grupe mladih psihotičnih bolesnika. Psihijatrija danas, 1-3, 221-229
Opalić, P.D. (1995) Mi i oni drugačiji. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Opalić, P.D., Lešić, A. (2001) Psiha i telesna trauma - istraživanje psiho(pato)loških aspekata telesne traumatizacije. Beograd: Medicinski fakultet
Pejović, M. (1982) Porodica i psihopatologija. Beograd: Institut za psihijatriju KCS
Rot, N. (1994) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ruk, Đ. (1992) Psihološke karakteristike paranoidne porodice iz perspektive porodične terapije. Psihološka istraživanja, 5, 97-115
Srna, J. (1980) Porodična terapija. Psihologija, Beograd, 1-2, 125-129
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0501067L
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka