Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 181-190
Istorijski razvoj upravnog spora u pravnoj nauci
nema

e-adresamilan.macura992@gmail.com
Ključne reči: spor; upravni spor; sud; sudski spor; zaštita javnih prava građana
Sažetak
Upravni spor je nastao kao posledica liberalističko-individualističkih shvatanja posle Francuske buržoaske revolucije, radi zaštite pojedinaca prema državi i javnoj vlasti. Upravni spor se u političkim sistemima od XIX veka na različite načine razvijao.
Reference
Antoniolli, V. (1954) Allgemeines Verwaltungsrecht. Wien: Manz
Danić, D. (1926) Razvitak administrativnog sudstva u Srbiji. Beograd
Denković, D. (1968) Upravno sudstvo u Francuskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, knj. 2, Novi Sad: Zavod za naučnoistraživački rad
Denković, D. (1973) Državni savet u Srbiji i Jugoslaviji. Anali Pravnog fakulteta u Beograd
Jovičić, M. (1984) Veliki ustavni sistemi. Beograd: Savremena administracija
Krbek, I. (1962) Pravo jugoslovenske javne uprave. Zagreb: Birotehnički izdavački zavod, knj. III
Lilić, S. (1998) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Popović, S. (1968) Upravni spor u teoriji i praksi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS
Schwartz, B. (1959) An intraduction to American administrative law. London
Simović, V. (1954) Reforma upravnog spora u Francuskoj. Nova administracija, br. 6
Stjepanović, N. (1983) Upravno pravo II. Beograd: Stručna knjiga
Stjepanović, N. (1973) Upravno pravo. Beograd: Stručna knjiga
Tomić, Z. (1990) Upravno pravo - upravna kontrola uprave. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1845181J
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Sistemi sudske kontrole uprave
Radošević Ratko

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Bosna i Hercegovina kao državna zajednica sui generis - privremeno rešenje ili model za budućnost
Dmičić Mile

Gl Adv komore Vojvodine (1996)
Kontrola uprave
Stijepanović Ilija

prikaži sve [5]