Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 1, str. 101-116
Perspektive mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

e-adresaivica.lazovic@ramrrs.gov.rs
Ključne reči: spor; radni; individualni; kolektivni; mirno rešavanje; metodi; arbitraža; mirenje; Agencija
Sažetak
Ovaj rad nastoji da analizira perspektive mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i da odgovori na osnovna pitanja koja se tiču ove oblasti, na naučno validan način. Radom su obuhvaćeni i obrađeni metodi mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, način realizacije u pravnom sistemu, s posebnim osvrtom na aktivnosti i rezultate rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Polazne hipotetičke tvrdnje da sa povećanjem poverenja u institut mirnog rešavanja radnih sporova rastu i izgledi za mirno razrešavanje, testirane su empirijskim istraživanjem. U poslednjem poglavlju rada analizirani su i prikazani rezultati istraživačkog procesa, sprovedenog tokom druge polovine 2016.godine. Istraživanjem je obuhvaćeno 330 ispitanika, različitog obrazovnog i drugog profila, u cilju potpunijeg sagledavanja i preispitivanja zasnovanosti i održivosti postavljenih hipoteza. Autor analizira i prikazuje dobijene rezultate.
Reference
Baltić, A., Despotović, M. (1968) Osnovi radnog prava Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Jašarević, S. (2000) Rešavanje radnih sporova mirnim putem u teoriji i praksi. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Kulić, Ž. (2006) Radno pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Kulić, Ž. (2005) Industrijski odnosi. Beograd: Megatrend Univerzitet
Lubarda, B. (1999) Rešavanje kolektivnih radnih sporova. Beograd: Pravni fakultet
Lubarda, B. (2013) Uvod u radno pravo, sa elementima socijalnog prava. Beograd: Pravni fakultet
Marinković,, i dr., ur. (2015) Enciklopedija industrijskih odnosa. Beograd: Službeni glasnik
Marinković, D. (2002) Industrijski odnosi. Beograd: Megatrend univerzitet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1801101L
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Novčana primanja zaposlenih
Radovanov Aleksandar, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Značaj socijalnog dijaloga u procesu usklađivanja domaćeg prava sa pravom Evropske unije
Mirjanić Željko

Pravo - teorija i praksa (2005)
Tranzicija radnog prava i novi propisi u Srbiji
Jašarević Senad

prikaži sve [9]