Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 915-930
Granični i teritorijalni spor između Bocvane i Namibije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaR.Etinski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: granica; spor; tumačenje međunarodnog ugovora
Sažetak
Ugovorom iz 1890. godine dve kolonijalne sile, Nemačka i V. Britanija razgraničile su sfere uticaja u Africi. Između ostalog, Ugovorom je predviđeno da se ova granica pruža sredinom glavnog kanala reke Čobe, ali Ugovor ne određuje koji kanal je glavni, niti daje kriterije za određivanje tog kanala. Ova nepreciznost je bila uzrok graničnog i teritorijalnog spora između Bocvane i Namibije, koji su te dve države poverile Međunarodnom sudu pravde na rešavanje 1996. Sud je primenom opštih pravila o tumačenju međunarodnih ugovora odredio koji je glavni kanal reke Čobe.
Reference
*** (1994) Territorial dispute (Libyan Arab Jarnahiriyal Chad) judgment. I.C.J. Reports, 21, par. 41
*** (1996) Oil platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) preliminary objections: Judgment. I.C.J. Reports, (II), 812. par. 23
*** Arbitral award of 21 October 1994. International Law Reports, Vol. 113, 76, par. 157
*** (1996) Revue générale de droit international public, 2, 592, par. 157
*** (1986) Frontier dispute (Burkina Faso l Republic of Mali). I.C.J. Reports, 582, par. 54
*** (1999) Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia) judgment. I.C.J. Reports, 1045, par. 1
Etinski, R. (2013) Primena načela uti possidetis u sporu o granici između Burkina Faso i Malija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 43-59
Gathii, J.T. (1999) Geographical Hegelianism in Territorial Disputes Involving Non-European Land Relations: An Analysis of the Case Concerning Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia). Leiden Journal of International Law, 15(3): 581-622
Shaw, M.N. (2000) Case concerning Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia). International and Comparative Law Quarterly, 4, 965
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9526
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
Međunarodnopravni aspekti slučaja arhipelaga Čagos
Kovač Kristian Z.