Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2013, vol. 59, br. 4, str. 139-147
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 29/01/2014
Ostvarenje konkurentske prednosti primenom vertikalnih integracija i diversifikacije
Niška poslovna škola SS

Sažetak

Postizanje konkurentske prednosti predstavlja primarni cilj za većinu preduzeća. Promenjena logika svetskog tržišta uslovila je da se najvažniji izvori konkurentske prednosti (čak i na nivou jedne zemlje) moraju aktivno i stalno tražiti i koristiti za razliku od 'igranja na kartu' niskih troškova na osnovu jeftine radne snage ili sirovina. Stvaranje i održavanje konkurentne prednosti znači da preduzeće ostvaruje povoljnije poslovne rezultate u odnosu na ostale učesnike. Ako preduzeće želi da raste, ono neminovno mora tražiti nove mogućnosti za rast. Diversifikacija, pak, s druge strane, kao strategijska alternativa podrazumeva prisustvo preduzeća na većem broju tržišnih i tehnološko različitih područja sa brojnijom ali slabijom konkurencijom koja omogućava lakši ulazak na nova proizvodna i tržišna područja.

Ključne reči

Reference

Chiesa, V., Manzini, R. (1997) Competence-based diversification. Long Range Planning, 30(2): 209-151
Ćirović, M. (2004) Fuzije i akvizicije. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Denčić-Mihajlov, K. (2009) Strategija i taktika preuzimanja preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2001) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Martin, J.D., Sayrak, A. (2003) Corporate diversification and shareholder value: a survey of recent literature. Journal of Corporate Finance, 9(1): 37-57
Raynor, E.M., Bower, L.J. (2001) Lead From the Center: How to Manage Divisions Dynamically. Harvard Business Review, str. 93-100
Senić, R. (1993) Upravljanje rastom i razvojem preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (1998) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja