Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 42  
Back povratak na rezultate
2020, br. 45, str. 45-64
Pirotski ćilim kao vizuelni simbol u savremenom modnom dizajnu
Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za tehnološko umetničke studije, Leskovac

e-adresadjolekam@gmail.com
Ključne reči: pirotski ćilim; pirotski motiv; dizajn; ćilimarstvo; Ana Grgurović; Silvana Tošić
Sažetak
Rad je nastao sa ciljem istraživanja vrednosti i zastupljenosti pirotskog ćilima, tačnije njegovih motiva kao osnovnog vizulenog prezentera ovog tradicionalno pirotskog proizvoda, na polju savremenog modnog dizajna. Kao brend, koji je svojim kavlitetom prešao okvire lokalnog, potencijali pirotskog ćilima su u savremenom dizajnu naizgled bezgranični, ali opet nedovoljno iskorišćeni. U tom kontekstu, akcenat je dobilo istraživanje ovog resursa, najpre na lokalnom nivou, posebno na polju primenjene umetnosti, preciznije u modnom dizajnu kao jedne od najproduktivnijih industrija. U radu se analizira stvaralaštvo dizajnera koji su po poreklu iz Pirota, te su kao takvi dobri poznavaoci lokalne tradicionalne kulture. Pojam tradiocionalnog je u nekim segmentima izašao iz tog okvira, a dizajneri su mu modernim uobličavanjem udahnuli novi oblik postojanja, adekvatan stilu savremenog života. Zajedničko dizajnu Ane Grgurović i Silvane Tošić, osim upotrebe šara pirotskog motiva, je saradnja sa lokalnom industrijom, čiji je menadžment prepoznao vrednost svojih starih proizvoda, koji u redizajniranom obliku stižu do modnih pista i time dobijaju jedno novo, njima do sada nepoznato, tržište.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Cvetković, M. (2010). Domaća tekstilna radinost u okolini Pirota u drugoj polovini XIX i u XX veku. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, 74(1), 235-281
Cvetković, M. (2015). Specifičnost pirotskog ćilimarstva u periodu 1945-2015. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, 79, 63-95
Cvetkovič, M. (2019). Pirotskij kilim -ot pokryvala do serbsgo nacional'nogo vizual'nogo simbola. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 25(1), 23-37
Ćirić, J. (1954). Ćilimarstvo u Pirotu - ekonomsko-geografska promatranja. Geografski vestnik, 26, 113-130
Dušković, V. (1995). Srbija na Svetskoj izložbi u Parizu 1900, Beograd, Etnografski muzej u Beogradu
Frfulanović Šomođi D., Savić, M. (2019). Moderni srednji vek u visokoj modi kroz dizajn Aleksandra Joksimovića. Knowledge, 31(3), 777-783
Grgurović, A., Kovačev, V. (2011). The incorporation of traditional values incontemporary serbian costumes clothing trends. 3rd Scientific-Professional Conference Textile Science and Economy : Proceedings (str. 242-250). Zrenjanin, Technical Faculty "Mihajlo Pupin"
Jovanović, M. (1977). Pirotsko ćilimarstvo i njegov značaj. Pirotski zbornik, 8-9, 311-320
Makuljević, N. (2006). Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku : sistem evropske i srpske vizuelne kulture u službi nacije, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Petković, M. (1996). Ćilimarsko zadrugarstvo u Pirotu. Pirotski zbornik, 22, 215-234
Petković, M., Vlatković, R. (1996). Pirotski ćilim, Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti
Todorović, D. (2014). Pirotski vašar. U D. Đorđević i sar. (urs.), Vašar u pograničju istočne i jugoistočne Srbije (str. 159-191). Novi Sad, Prometej; Niš, Mašinski fakultet u Nišu
Todorović, D. (2018). Pirotsko ćilimarstvo: državna briga i inspiracija u savremenom stvaralaštvu. U D. Zdravić Mihailović (prir.), Umetnost i kultura danas: umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa (str. 133-144). Niš, Univerzitet u Nišu-Fakultet umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/pirotzbor2045045F
primljen: 24.07.2020.
revidiran: 08.09.2020.
prihvaćen: 28.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka