Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 48, br. 2, str. 57-66
Naučno-stručni doprinos Mirka Jovanića u oblasti zaštite bilja
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresasretenstamenkovic@sbb.rs
Ključne reči: doprinos; Mirko Jovanić; zaštita bilja
Sažetak
Daje se prikaz ukupne naučno-stručne aktivnosti i doprinos Mirka Jovanića u razvoju i unapređenju struke zaštite bilja u nas. Posebno se prikazuje problematika koju je obrađivao i ukratko iznose rezultati, koji su i danas, svojom aktuelnošću, prepoznatljivi u našoj poljoprivrednoj praksi. Neosporno, utvrđivanje kritičnih brojeva štetočina za naše uslove, u odnosu na određene vrste gajenih biljaka, te prognoza jačine pojave i određivanje potrebe i vremena suzbijanja, aktuelni su i danas.
Reference
Balarin, I., Jovanić, M. (1965) Poznavanje i suzbijanje žitnih stenica. u: Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u poljoprivredi, Beograd, sv. 7/65, separat 113, 1-11
Čamprag, D. (1979) Doprinos Mirka Jovanića unapređenju zaštite bilja u Vojvodini (povodom 60 godina života). u: Prvo jugoslovensko savetovanje o primeni pesticida u zaštiti bilja (Kupari, 19-23.XI 1979), Zbornik radova, Beograd, sv. 1, 589-591
Jovanić, M. (1959) Žitne stenice na pšenici. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, VII, 11, 921-927
Jovanić, M., Stamenković, S. (1976) Pojava i suzbijanje metlice u Vojvodini 1975. godine. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, XXIV, 1-2, 75-90
Jovanić, M., Stamenković, S. (1978) Prognose des Getreide wanzenauftretens (Eurygaster austriaca und E. maura) im nordöstlichen Jugoslawien: Schaderreger in der Industriemässigen Getreideproduktion. u: Kongress und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universität Halle-Witenberg Wissenschaftliche Beiträge, Halle, 14 (S 11), 173-178
Jovanić, M., Stamenković, S. (1978) Mogućnost suzbijanja nekih vrsta insekata bakterijskim preparatom 'Dipel'. u: VIII Savetovanje o primeni pesticida u zaštiti bilja, higijeni i u veterini (Poreč, 1977), Zbornik radova, 131-136
Jovanić, M. (1972) Prilog proučavanju žitnih stenica sa posebnim osvrtom na Eurygaster vrste. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad, VIII, 8, 129-156
Jovanić, M. (1974) Ispitivanje efikasnosti preparata Dipel granulat, (Bacillus thuringiensis), za suzbijanje kukuruznog plamenca. u: Godišnji izveštaj Instituta za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad
Jovanić, M. (1969) Predviđanje jačine napada žitnih stenica u Vojvodini 1969. godine. Biljni lekar, Beograd, XIV, 1, 5-8
Jovanić, M. (1975) Mogućnosti predviđanja jačine pojave žitnih stenica u Vojvodini. Žito-hleb, 2, 1, 30-32
Jovanić, M. (1953) Prilog poznavanju biologije proletnje sovice u Vojvodini i ogledi za njeno suzbijanje. Zaštita bilja, 20, 47-70
Jovanić, M. (1965) Problem žitnih stenica sa osvrtom na njihovu štetnost kod nas. Savremena poljoprivreda, XIII, 2, 157-166
Petrik, A. (1951) Žitni baualjar i njegovo suzbijanje. Beograd: Zadaružna knjiga, str. 1-36
Petrik, A., Jovanić, M. (1952) Prilog poznavanju najčešćih sovica (Noctuidae) Vojvodine. Zbornik Matice srpske, Novi Sad, sv. 3
Petrik, C., Jovanić, M. (1964) Sadašnje stanje žitnog bauljara u Jugoslaviji i metode za njegovo rešavanje. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, XII, 11, 853-859
Stamenković, S. (2018) Veliki stručnjak Mirko Jovanić - značajan doprinos razvoju i unapređenju struke zaštite bilja. u: Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018, Novi Sad: Dnevnik - Poljoprivrednik AD, 108-109
Stamenković, S., Jovanić, M. (1975) Suzbijanje gusenica ozimih sovica (Agrotis sp.). Savremena poljoprivreda, Novi Sad, XXIII, 7-8, 71-80
Stamenković, S., Jovanić, M. (1973) Suzbijanje žičara (Elateridae) u uslovima Vojvodine. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, XXI, 7-8, 55-70
Stamenković, S., Jovanić, M. (1974) Lisni miner (Domomyza ambigua Fall.) na pšenici. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, XXII, 1-2, 101-106
Stamenković, S. (2017) In memoriam - Mirko Jovanić (1919-2016). Biljni lekar, 45, 3, 362-363
Stamenković, S., Jovanić, M. (1972) Prilog metodici i problematika suzbijanja žičara. Agronomski glasnik, Zagreb, 11-12, 671-682
Stamenković, S. (1984) Preventivno suzbijanje imaga žitnog bauljara. Glasnik zaštite bilja, Zagreb, VII, 11, str. 390-393
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/BiljLek2002057S
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2020.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Brojnost žitnih stenica u jesen 2004. i prognoza pojave 2005. godine
Stamenković Sreten

Biljni lekar (2006)
Brojnost žitnih stenica u daljem opadanju
Stamenković Sreten, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Ne dozvoliti da žitni bauljar ponovo postane glavna štetočina strnih žita
Stamenković Sreten

prikaži sve [16]