Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, br. 110, str. 159-174
Tržište inovativnih drvnih proizvoda u Evropi i Srbiji i njihov doprinos ublažavanju klimatskih promena
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresap.sretenovic@yahoo.com
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: tržište; lamelirano drvo; supstitucija; doprinos; klimatske promene
Sažetak
U radu je dat prikaz rezultata istraživanja tržišta lepljenog lameliranog drveta kao najzastupljenijeg inovativnog drvnog proizvoda u gradnji stambenih objekata od drveta u Evropi i Srbiji. Istraživanje je obuhvatilo razvoj proizvodnje, potrošnje i tokova trgovine za najznačajnije zemlje Evropske unije i Srbiju. Pored toga, u radu su predstavljene i karakteristike ovog inovativnog drvnog proizvoda u pogledu dimenzija, dozvoljenih odstupanja u dimenzijama definisanih odgovarajućim evropskim standardom, drvnih vrsta od kojih se izrađuje i otpornosti na požar. U posebnom delu rada predstavljeni su rezultati ekonometrijskog modeliranja uticaja izgradnje kuća od drveta na potrošnju lepljenog lameliranog drveta u Austriji, jednoj od zemalja koja spada u grupu najvećih potrošača ovog inovativnog drvnog proizvoda u Evropi. Imajući u vidu činjenicu da supstitucija klasičnih građevinskih materijala, a pre svih betona, čelika i aluminijuma, sa lepljenim lameliranim drvetom u stambenoj gradnji doprinosi smanjenju emisije ugljen-dioksida i ublažavanju klimatskih promena, rezultati istraživanja efekata njihove supstitucije predstavljeni su u poslednjem poglavlju ovog rada.
Reference
*** (2006) The fastest growing structural material. UK: Glued laminated timber association, http://www.glulam.co.uk, avgust, 2014
*** (2014) EN 390: 1994: Glued laminated timber: Sizes - permissible deviations. Beograd: Institut za standardizaciju Srbije, interni dokument
*** (2004) Timber as a sustainable building material: Timber in environmentally sustainable development. Australian Government, Forest and Wood Products Research and Development Corporation, http://makeitwood.org/documents/doc-692-timber-as-a-sustainable-material.pdf, jun, 2014
*** (2009) Forestry innovation investment-building green & the benefits of wood. http://www.naturallywood.com/sites/default/files/NW_fs_bldggreen_Mar%202011%20%28web%29.pdf, avgust, 2014
*** (2014) Forest products annual market review (FPAMR). Geneva: FPAMR, UNECE
*** (2013) Forté: Creating the world's tallest CLT apartment building. Lend Lease, http://www.timberqueensland.com.au, jul, 2014
CEI-Bois (2011) The forest sector's contribution to the European bio-economy. European Parliament, http://www.cei-bois.org, septembar 2014
Gojković, M., Stojić, D. (1983) Drvene konstrukcije. Beograd: Građevinski fakultet
Kadović, R., Belanović, S., Knežević, M., Danilović, M., Košanin, O., Beloica, J. (2012) Organic carbon stock in some forest soils in Serbia. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 105, str. 81-98
Lippke, B., Oneil, E., Harrison, R., Skog, K., Gustavsson, L., Sathre, R. (2011) Life cycle impacts of forest management and wood utilization on carbon mitigation: knowns and unknowns. Carbon Management, 2(3): 303-333
Schmidt, M., Thönnißen, A., Knorz, M., Windeisen, E., Wegener, G. (2011) Relevant wood characteristics for gluing beech and ash with regard to discoloration. European Journal of Wood and Wood Products, 70(1-3): 319-325
Thelandersson, S., Aasheim, E., Ranta-Maunus, A. (2006) New timber construction in Nordic countries. u: Timber Engineering, Vol. II, Lahti, Finland, 14-17 June, 8th World Conference, Proceedings, (1-8)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/gsf1410159s
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

FU: Archit&Civil Engin (2005)
Optimalno dimenzionisanje nosača od drveta
Stojić Dragoslav, i dr.

FU: Archit&Civil Engin (2006)
Proračun pešačkog mosta od lepljeno-lameliranog drveta prema Evrokodovima
Stojić Dragoslav, i dr.

Materijali i konstrukcije (2002)
Konstrukcije: betonske, čelične, aluminijumske, drvene i zidane
Pejović Radenko, i dr.

prikaži sve [4]