Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
1999, vol. 71, br. 7-8, str. 223-241
Institut pomaganja u izvršenju krivičnog dela - teorijski I praktični aspekti
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: saučesništvo; podržavanje; doprinos; pomaganje; određeni izvršilac; određeno krivično delo; umišljaj; kazna
Sažetak
Krivično delo može biti izvršeno od strane jednog ili više lica. Kada u ostvarenju posledice krivičnog dela određene zakonom učestvuje više lica. istovremeno ili sukcesivno, na istom ili na različitim mestima, fizičkim ili psihičkim, neposrednim ili posrednim, aktivnim ili pasivnim delatnostima postoji saučesništvo kao izuzetno važan institut opšteg dela krivičnog prava. Sva ova lica čijim je zajedničkim delovanjem i realizovano, ostvareno krivično delo zovu se saučesnici. Saučesništvo predstavlja ne samo poseban oblik izvršenja krivičnog dela već i poseban oblik kriminaliteta - kolektivni kriminalitet koji je znatno opasniji od solidarnog kriminaliteta. Posebno opasan vid ili oblik saučesništva predstavlja pomaganje u smislu umišljajnog doprinošenja, polupiranja ili podržava na učinioca krivičnog dela da svoje delo ostvari uopšte ili na lakši, brži ili efikasniji način.
Reference
Jovanović, L. (1995) Krivično pravo - opšti deo. Beograd, I, str. 318
Jovanović, L.S. (1974) Pogledi i shvatanja o saučesništvu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš, br. 1, str. 75
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1994) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd: Savremena administracija, str. 242
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv9907223J
primljen: 06.10.1998.
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2021.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2001)
Institut podstrekavanja u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Načelo legaliteta - normativna i kulturna evolucija - II deo
Majić Miodrag

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
O dobrovoljnosti odustanka od izvršenja krivičnog dela
Đokić Ivan

prikaži sve [29]