Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 196  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 307-320
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/07/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-20484
Creative Commons License 4.0
Aktuelnost Hobsove moralne i političke filozofije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za filozofiju

e-adresa: brankicapopovic69@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog rada je aktuelizacija moralno političkih stavova engleskog filozofa Tomasa Hobsa kao univerzalne vrednosti i svojevrsnog filozofskog razmeđa, koje podjednako baca svetlost kako na društvena previranja u starom grčko-rimskom periodu tako i na društvenopolitičke prilike u našem vremenu. U prvom delu rada istražuju se pojmovi sporazuma i moći u svetlu Hobsove filozofije, koji i danas predstavljaju dominantne fenomene na savremenoj društveno-političkoj sceni, posebno u našem regionu Zapadnog Balkana. Drugi deo istraživanja odnosi se na ključna etička pitanja o različitosti ponašanja, u čijoj osnovi stoje dobro i zlo, ljubav i mržnja, da bi nas, na kraju rada, Hobsova kritika filozofije navela na jedno novo preispitivanje uloge filozofije u našem vremenu. Dominantna metoda korišćena u ovom radu je deskripcija navedenih pojava i pojmova, kao fenomenološki postupak istraživanja.

Ključne reči

Reference

Hobs, T. (1991) Levijatan. Niš: Đordano Bruno, knjiga 1
Hobs, T. (1991) Levijatan - o hrišćanskoj državi. Niš: Đordano Bruno, knjiga 2
Ninković, A. (1998) Filozofija. Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini
Popović, B. (2018) Filosofija feniks-ptice - etički aspekti kosovske drame. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Rasel, B. (1998) Istorija zapadne filozofije i njena povezanost sa političkim i društvenim uslovima od najranijeg doba do danas. Beograd: Narodna knjiga Alfa