Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 2 od 188  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2019, vol. 12, br. 2, str. 71-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/etp190271N

Creative Commons License 4.0
Nacionalni subjekti međunarodnih odnosa i ograničeni suverenitet
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

e-adresa: slobneskovic@gmail.com

Sažetak

Postmoderna društvena teorija i nauka o međunarodnim odnosima pozicioniraju nacionalne subjekte za prvorazredne učesnike međunarodne zajednice, tako i međunarodne politike. Država pri tome ostaje esencijalni akter međunarodnih odnosa, uz uvažavanje ostalih tradicionalnih subjekata i savremenih činilaca. Nacionalne organizacije, posebno secesionistički pokreti podržani terorističkim grupacijama označavaju najveću pošast čovečanstva. Takođe, određene verske grupe u sprezi sa organizovanim kriminalom i terorizmom ozbiljno ugrožavaju ljudsku egzistenciju u mnogim delovima sveta. Klasična obeležja državnih tvorevina ostaju ključna za svako društvo, naročito stanovništvo, teritorija i suverena vlast. Globalni trendovi pojačavaju važnost ostalih karakteristika države, naročito ekonomski resursi i vojni efektivi. Suverenost ostaje aksiom u međunarodnoj konstelaciji, gde fenomen ograničenog suvereniteta postaje konstanta u objektivnim relacijama na planetarnom nivou.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Carić, S., Vitez, M., Mrkšić, D. (2003). Privredno pravo, Centar za privredni consulting, Novi Sad, str. 253
Dudić, B., Smoleň, J., Milošovičová, P., Dudić, Z. (2018). Advantages and disadvantages of the membership of the Republic of Serbia in the European union, Springer Nature. Springer International Publishing AG, pp. 113-121
Dudić, Z., Dudić, B., Drahošová, M., Smoleň, J. (2018). The project of European capitals of culture promotes innovation and tourism development. Innovation, technology, education and management / Breslauer, Nevenka (editor)
Dudić, B., Dudić, Z., Mirković, V., Smoleň, J. (2018). Support for foreign direct investment inflows in Serbia. Economic Annals-XXI: Research Journal -Kyjev (Ukrajina): Institute of society transformation, pp. 4-11
Đelic, T. A., Neskovic, S., Ketin, S., Lutovac, M. (2019). Economic and Environmental Context of Organic Agriculture and Farms in Serbia -Case Study, Fresenius Environmental Bulletin -FEB, Volume 28 -No. 1 / 2019, p. 88
Jovanov, I. (2015). Povratak ka izvornom značenju pojma suvereniteta. NBP -Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2015. Kriminalističko policijska akademija, Beograd, str. 149
Jovanov, I. (2015). Povratak ka izvornom značenju pojma suvereniteta. NBP -Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2015. Kriminalističko policijska akademija, Beograd, str. 155
Jovičić, D. (2011). Suverenitet kao strukturalni element države u 21. veku. 8. Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Singerija", str. 193
Kostadinović, S., Račić, M. (2009). Poslovno pravo, Futura, Novi Sad, str. 120
Nešković, S. (2013). Sredstva međunarodne politike sa posebnim osvrtom na ekonomske resurse, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, str. 98
Nešković, S. (2014). Industrial intelligence and information warfare, with special emphasis on security companies, Proceedings Vol.1, 14th International Conference RaDMI 2014 "Research and Development in Mechanical Industry", 18-21. September 2014, Topola, Serbia, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, p. 23
Nešković, S. (2014). Ekonomska diplomatija i zakonodavstva država Jugoistočne Evrope u kontekstu evropskih integracija (Economic diplomacy and legislation of Southeast European countries in the context of European integration), Zbornik radova 10. Međunarodna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti koncepta integracije zemalja Jugoistočne Evrope u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu" 18-19. decembar 2014, Internacionalni Univerzitet Travnik, Travnik, BiH, str. 14
Nešković, S. (2018). Reforme visokog obrazovanja država Zapadnog Balkana sa implikacijama na saobraćaj, ekologiju i održivi razvoj, 17. Međunarodno savjetovanje Internacionalni Univerzitet Travnik i Rezekne Univerzitet Latvija, Univerzitet Janusz Korczak Poljska, Univerzitet Udine Italija, Ekološki istraživački institut Italija, "Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja" Vlašić, Bosna i Hercegovina, 11 -12. maj 2018, Travnik: Internacionalni Univerzitet Travnik, str. 33
Nešković, S., Ketin, S., Šećerov, P., Đelic, T., A. (2018). International Politics and Ecology: A Focus on Environmental Protection, Frensenius Environmental Bulletin -FEB, Vol. 27. No 11/2018, p. 19
Nešković, S. (2018). Postmoderno obrazovanje i digitalna ekonomija u kontekstu razvoja zemalja Zapadnog Balkana, XVIII Međunarodna konferencija Internacionalni Univerzitet Travnik i Univerzitet DEPOK Indonezija, "Trendovi razvoja zemalja Zapadnog Balkana zasnovani na znanju sa posebnim osvrtom na BiH u procesu pristupanja EU", Vlašić, Bosna i Hercegovina, 14 -15. decembar 2018, str. 65
Neskovic, S. (2019). Dihotomy of Economic Diplomacy and Spiegeling from Angle of Social Development, Tematski Zbornik radova knjiga 27, "Društveno-ekonomski razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na Grad Valjevo i Kolubarski okrug" Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbefnosti -CESNA B i Internacionalni Univerzitet Travnik u Travniku, BiH, str. 46
Radenković, Jocić, D. (2010). Privredno pravo: Kompanijsko pravo sa osnovama prava, Ekonomski fakultet, Niš, str. 3
Savić, M. (2015). Suverenost, nezavisnost i jednakost u kontekstu osnovnih prava (i dužnosti) država u savremenim izazovima međunarodnog prava, Godišnjak pravnog fakulteta univerziteta u Banja Luci, No. 37/2015, str. 206
Stefanović, Z. (2011). Međunarodno privredno pravo, Univerzitet Union Pravni fakultet, Beograd, str. 87