Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 6 od 197  
Back povratak na rezultate
Civitas
2019, vol. 9, br. 2, str. 42-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/03/2020
doi: 10.5937/Civitas1902042P
Razvojni problemi globalnog društva (ideje savremenih svetskih ekonomista)
Univerzitet u Novom Sadu

e-adresa: pejanovic@uns.ac.rs

Sažetak

Autor razmatra (do)sadašnji razvojni koncept na globalnom i nacionalnom nivou kroz prizmu ideja vodećih svetskih ekonomista. Stiglic zagovara koncept "progresivnog kapitalizma" koji bi se zasnivao na skladnom odnosu države i tržišta. Tirol ističe nužnost respektovanja opšteg dobra i usklađivanja ličnih, grupnih (privatnih) i javnih interesa. Piketi iznosi problem nejednakosti u društvu koje stvara kapital i njegova logika i zalaže se za nužnost progresivnog oporezivanja. Brehman ističe značaj socijalne funkcije države i iznosi ideju univerzalnog osnovnog dohotka u društvu. Marijana Macukato ističe značaj preduzetničke funkcije države.

Ključne reči

globalni razvojni model; ideje svetskih ekonomista; država; tržište

Reference

Badji, A. (2016) Naša nevolja dolazi izdaleka - naše zlo dopire nadaleko. Novi Sad: Akademska knjiga
Brehman, R. (2019) Besplatan novac za sve - pet ideja koje će promeniti svet. Beograd: Dereta
Cekić, N. (2019) Utilitarizam i Bentamova filozofija morala. Novi Sad: Akademska knjiga
Čomski, N. (2017) Rekvijem za američki san. Novi Sad: Akademska knjiga
Galimberti, U. (2018) Mitovi našeg vremena. S. Karlovci - N. Sad: IK Zoran Stojanović
Handke, P. (2019) Veliki pad. Beograd: Laguna
Kastels, M. (2018) Slom - kriza liberalne demokratije. Beograd: Klio
Macukato, M. (2019) Preduzetnička država. Novi Sad: Akademska knjiga
Medows, D., i dr. (1984) Granice rasta. Zagreb: Stvarnost
Pejanović, R. (2010) Homo economicus i paradigme društvenog razvoja. Novi Sad: Agroekonomija, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R. (2018) Ekononija i politika u globalnom društvu. Novi Sad: Akademska knjiga
Pejanović, R. (2019) Izazovi ekonomskog obrazovanja. Novi Sad: Akademska knjiga
Pejanović, R. (2017) Razvojni problemi privrede i društva. Novi Sad: Akademska knjiga
Piketi, T. (2015) Kapital u 21. veku. Novi Sad: Akademska knjiga
Stiglic, Dž. (2016) Evro. Novi Sad: Akademska knjiga
Stiglic, Dž. (2019) Nakon neoliberalizma. Danas, Beograd, 10.VI 2019, str. 17
Stiglic, Dž. (2014) Slobodan pad. Novi Sad: Akademska knjiga
Stiglic, Dž. (2015) Velika podela. Novi Sad: Akademska knjiga
Stiglic, Dž. (2019) Vraćanje prosvetiteljstvu - jedini put napred. Danas, Beograd, 11. XI 2019., str. 11
Tirol, Ž. (2019) Ekonomija za opšte dobro. Novi Sad: Akademska knjiga