Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 188  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 5, str. 29-37
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1805029S


Etička razmatranja koncepta 'države sigurnosti'
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Sažetak

Savremeni bezbednosni izazovi i rizici ponovo nas vraćaju zaboravljenim etičkim diskursima o 'državi sigurnosti'. Koliko god da čovečanstvo napreduje u osvajanju prostora svekolike sigurnosti i bezbednosti čoveka, utoliko nas s druge strane iznenade rizici koji pokazuju ranjivost svake pa i savremene države. Stoga smo u radu razmatrali klasične modele države sigurnosti Aristotela, Makijavelija, Hobsa, Rusoa i Kanta, aktuelizovali Kantov koncept 'večnog mira', ukazali na razvoj i izazove savremene države, predstavili predmet regula države sigurnosti i na kraju poentirali sa etičkim diskursom o pravnoj kulturi države sigurnosti. Ovaj rad takođe zaobilazi preplavljena pozitivno-pravna i deskriptivna razmatranja države i afirmiše zapostavljena etička preispitivanja ne samo države nego svih sfera društvenog života.

Ključne reči

Reference

Aristotel (2009) Nikomahova etika. Beograd: Utopija
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Hobbes, T. (2011) Levijatan. Beograd
Kant, I. (1981) Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Bigz
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Beograd
Kovačević, S. (2015) Tranzicija u demokratiju - transformacija društva i konsolidacija demokratije. Niš: Pravni fakultet
Lok, Dž. (2002) Dve rasprave o vladi. Beograd: Utopija, prev. K. Čavoški
Makijaveli, N. (2005) Vladalac. Beograd: Dereta
Milović, M. (1993) Etika i diskurs. Beograd: FDS