Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekološka paradigma i ekonomska stvarnost
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresapetar.hafner@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
Međuzavisnost ekonomije i prirodne sredine nalazi se u žiži savremene nauke i društvene prakse. Otvarajući temu nerazumnog odnosa čoveka (društva) i njegovih ekonomskih aktivnosti prema prirodi, naša civilizacija je u poslednji čas započela tendenciju kritičkog promišljanja i vrednovanja tih odnosa. Pojava ekoloških deficita i ekoloških rizika, kriza okoline i ugrožavanje osnove života u svojevrsnom 'rizičnom društvu' stvorili su socijalnu klimu za nastanak nove ekološke paradigme održivog razvoja. Kao globalna strategija i pokazatelj razvoja ona obuhvata usklađeni sveukupni socijalno-ekonomski, naučno-tehnološki i socio-kulturni razvoj sa ekološkim standardima razvoja. Nova ekološka paradigma naglašava princip održivosti modernih društava u svim njihovim dimenzijama - ekonomskoj, prostornoj, demografskoj, kulturnoj, ekološkoj. To je novi strateški globalni ekološko-ekonomski megatrend razvoja savremenog društva, kao održivog svetskog društva. Ekološka paradigma kao nova društvena regulacija odnosa između modernih društava i njihovog prirodnog okruženja postavlja pred ekonomsku nauku i praksu etičko stanovište o poštovanju prirode i života uopšte. U tom smislu nova ekonomija visoko vrednuje ekološke komponente, principe i standarde primenjene u ekonomskoj sferi: kreiranje proizvodnje kao zatvorenog ekonomskog sistema, vrednovanje ekoloških troškova, primena ekoloških principa i poštovanje ekoloških standarda, razvijanje ekološkog menadžmenta, stvaranje 'ekološke ekonomije', primenjivanje novih kvalitativnih pokazatelja uspešnosti (indeks ljudskog razvoja i indeks održivog ekonomskog blagostanja), konstituisanje nove razvojne tendencije na relaciji energija - ekonomija - ekologija.
Reference
Cifrić, I. (1989) Socijalna ekologija - prilozi zasnivanju discipline. Zagreb: Globus
de Džordž, R.T. (2003) Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić
de Žarden, D.R. (2006) Ekološka etika uvod u ekološku filozofiju. Beograd: Službeni glasnik
Đukanović, M. (1996) Etika i životna sredina. u: Ekologija i etika, Beograd: Eko Centar
Hafner, P. (1996) Problem vrednosti i vrednovanja modernizacijskih procesa u ekonomiji. u: Upravljanje transformacijom preduzeća, Niš: Institute of Economic Research
Hafner, P. (2007) Sociologija. Niš: Faculty of Economics
Hafner, P.J. (2002) Održivi razvoj i privreda Srbije. Ekonomske teme, vol. 40, br. 4, str. 49-56
Hafner, P.J. (2003) Strategija održivog razvoja i ekomenadžment u preduzeću (sociološki pristup). Ekonomske teme, vol. 41, br. 3, str. 95-100
Kirn, A. (1992) Od antropocentrične k ekocentričnoj etici. Socijalna ekologija, Zagreb, 2
Mitić, G. (1996) Ekonomija i ekološki moral. u: Pavlović Vukašin [ur.] Ekologija i etika, 119-136
Mitrović, L.R. (2008) Tvorci novih paradigmi u sociologiji. Beograd: Institut za političke studije
Vukićević, M.Đ. (2000) Ekonomija životne sredine - teorija ekološke politike. Novi Sad: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2010.