Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 27  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2012, br. 28, str. 133-143
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Efekti nastupa preduzeća na sajmu
Ekonomist, Novi Sad

e-adresa: ekomistdoo@sbb.rs

Sažetak

U savremenim uslovima strategijski pristup marketing komuniciranju manifestuje se u taktičkom integrisanom marketing komuniciranju. Naime, usled visokih troškova masovnog komuniciranja sve se više usmerava na individualne pristupe potrošačima i potencijalnim potrošačima. Jedan od vidova takvog usmerenja su i sajmovi. Pojednostavljeno, pitanje efikasnosti nastupa preduzeća na sajmu može se posmatrati kroz prizmu ispunjenja pojedinačnog, konkretnog, ekonomskog i komunikacijskog cilja. Dakle, efikasnost je sposobnost da se ostvari zadati cilj. Iz toga proizilazi da je efikasno ono preduzeće koje nastupom na sajmu postiže svoje ciljeve.

Ključne reči

Reference

Andrejević, A. (1994) Sajam - savremeni marketing i značajan preduslov poslovnog uspeha preduzeća. Subotica: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Brkić, N. (2003) Upravljanje marketing komuniciranjem. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Kotler, Ph., Keller, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Prdić, N. (2009) Sajmovi građevinarstva - instrument marketing komuniciranja. Subotica: Ekonomski fakultet, Neobjavljen magistarski rad
Salai, S., Hegediš, I., Grubor, A. (2007) Marketing komuniciranje. Subotica: Ekonomski fakultet