Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 25  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2012, vol. 59, br. 4, str. 579-587
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Ekonomski efekti proizvodnje tritikalea na kiselim zemljištima
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Poljoprivredni fakultet, Lešak
bUniverzitet u Crnoj Gori, Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora

e-adresa: mbiberdzic@gmail.com, jovovic@t-com.me

Projekat

Razvoj novih tehnologija gajenja strnih žita na kiselim zemljištima primenom savremene biotehnologije (MPNTR - 31054)

Sažetak

Proizvodnja tritikalea na kiselim zemljištima iziskuje znatna ulaganja u popravku loših osobina tih zemljišta pa se postavlja pitanje isplativosti gajenja tritikalea. Cilj naših istraživanja je bio da se utvrdi prinos tritikalea na kiselom zemljištu u zavisnosti od doza i vrste primenjenog đubriva, kao i ekonomska opravdanost primene đubriva u proizvodnji tritikalea na kiselim zemljištima. Ogled je izvedena u Centru za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru, tokom 2009-10 godine. Postavljen je po blok sistemu u tri ponavljanja i obuhvatao je kontrolu i tri varijante đubrenja, gde su bila uključena mineralna (varijanta I i II) i kombinacija mineralnih, krečnih i organskih đubriva (varijanta III). Rezultati istraživanja pokazuju značajan uticaj đubriva na povećanje prinosa zrna tritikalea, posebno kombinacija mineralnih, krečnih i organskih đubriva. Najveća vrednost proizvodnje, kao i najveći varijabilni troškovi, zabeleženi su kod III varijante đubrenja. Najveća dobit ostvarena je kod II varijante đubriva. Najpovoljnije vrednosti indikatora ekonomske efikasnosti (produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost) zabeleženi su kod II varijante đubrenja. Proizvodnju tritikalea na kiselim zemljištima najekonomičnije je organizovati uz upotrebu mineralnih đubriva sa povećanom dozom fosfora (II varijanta).

Ključne reči

Reference

Aniol, A., Madej, L. (1996) Genetic variation for aluminum tolerance in rye. Vortr. Pflanzenz, 35, 201-211
Borojević, S. (1981) Principi i metodi oplemenjivanja bilja. Novi Sad: Ćirpanov
Bošnjak, D., Rodić, V. (2010) Komparativna analiza troškova proizvodnje osnovnih ratarskih useva u Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 2, str. 233-243
Cvetkov, S.M. (1982) Selekcija na zimni tritikale (2n=6H=42) v B'lgarija. S. 1975, s. 49-59
Đokić, A. (1988) Biljna genetika. Beograd: Naučna knjiga
Impiglia, L. (1987) Triticale cv. Mizar proves its worth in Africa. Informatore Agrario, 43 (39): 32-34
Ivanović, L., Subić, J., Jeločnik, M. (2010) Analiza pokrića varijabilnih troškova u proizvodnji pšenice. u: Savetovanje o biotehnologiji (XV), Čačak, Zbornik radova, 665-670
Jelić, M., Ognjanović, R., Lomović, S., Milivojević, J. (1995) Promene nekih pokazatelja plodnosti zemljišta tipa vertisol posle višegodišnje primene Wivala Ca. u: Savetovanje Popravka kiselih zemljišta primenom krečnog đubriva Wivala Ca, Zbornik radova, str. 138-145
Jelić, M., Živanović-Katić, S., Dugalić, G., Milivojević, J. (2004) Kalcifikacija kiselih zemljišta kao faktor povećanja plodnosti zemljišta i prinosa strnih žita. u: Poljoprivreda između suša i poplava, Tematski zbornik radova, 52-59
Jelić, M., Milivojević, J., Dugalić, G. (2006) Dosadašnji rezultati i perspektive primene krečnog đubriva 'Njival Ca' u popravci kiselih zemljišta na području Šumadije. u: Gajić Ž. [ur.] Prirodne mineralne sirovine i mogućnosti njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd: Društvo poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, str. 125-133
Jelić, M., Lomović, S., Milivojević, J. (1998) Effect of nitrogen and phosphorus fertilizers on the mineral nutrition of wheat plants on acid vertisol. u: Stamenković S. [ur.] Balkan Symposium on Field Crops (2nd), Novi Sad, Proceedings, vol. 2, p. 83-86
Jovanović, Z., Đalović, I., Komljenović, I., Kovacević, V., Cvijović, M. (2006) Influences of liming on vertisol properties and yields of the field crops. Cereal Research Communications, 34(1): 517-520
Kovačević, V., Banaj, D., Kovačević, J., Lalić, A., Jurković, Z., Krizmanić, M. (2006) Influences of liming on maize, sunflower and barley. Cereal Research Communications, 34(1): 553
Munćan, P., Božić, D., Bogdanov, N. (2010) Ekonomska efikasnost proizvodnje ratarskih kultura na porodičnim gazdinstvima u AP Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 15-24
Ognjanović, R., Kostić, M.A., Đokić, D., Lomović, S., Jelić, M., Jelenković, R. (1994) Changes of certain soil properties after application of calcium fertilizer 'Njival Ca' and cropping agricultural species. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 43(3): 195-202
Subić, J., Ivanović, L., Jeločnik, M. (2010) Uticaj podsticaja na pokriće varijabilnih troškova u proizvodnji ratarskih useva. u: XXIV savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd: Institut PKB Agroekonomik, Vol. 16, br. 1-2, str. 1
Todorović, S., Filipović, N. (2009) Economic analysis of wheat production on family farms. u: Innovations in Crop and Vegetable Production, IV Symposium, Proceedings, Belgrade, Serbia: Faculty of Agriculture, str. 64-65
Vukoje, V., Bodroža-Solarov, M., Vučković, J., Košutić, M., Živković, J. (2011) Ekonomski efekti proizvodnje spelte u organskom sistemu gajenja. Ekonomika poljoprivrede, (sb 1): 80-87