Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 349  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 3, str. 54-81
Efikasnost nadležnih državnih organa u otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih dela nasilničkog imovinskog kriminaliteta
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresazarko964@hotmail.com, banovicb@fb.bg.ac.rs
Ključne reči: nasilnički imovinski kriminalitet; razbojništvo; razbojničke krađa; iznuda; policija; tužilaštvo; efikasnost; prevencija kriminaliteta
Sažetak
Nasilnički imovinski kriminalitet predstavlja specifičnu kategoriju kriminaliteta protiv imovine, pre svega zbog njegove složenosti, koja proističe iz značajem zaštićenog dobra, učestalosti, načina i sredstava izvršenja, ali i obima i intenziteta prouzrokovanih posledica. Cilj ovog istraživanja bio je da se sagleda efikasnost nadležnih državnih organa u otkrivanju i gonjenju učinilaca ovih krivičnih dela. Istraživanje je dizajnirano kao studija preseka. Uzorak su činila sva postupanja policije, odluke tužilaštva i sudova koje su se odnosile na krivična dela razbojničke krađe, razbojništva i iznude na teritoriji Republike Srbije, za koje je postupak po krivičnoj prijavi okončan u periodu od 2007 do 2012. godine. Podaci su dobijeni od Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog zavoda za statistiku, a deo je preuzet iz Evropskog izvornika o kriminalitetu i kaznenoj politici u izdanju Evropskog instituta za prevenciju i kontrolu kriminala iz Helsinkija (ESCCJS). Rezultati istraživanja pokazuju pristojnu efikasnost policije u rasvetljavanju ovih krivičnih dela ali i nekoherentnu saradnju policije i tužilaštva u procesuiranju učinilaca krivičnih dela nasilničkog imovinskog kriminaliteta.
Reference
*** (2014) European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Publication Series No. 80; https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/qrMWoC VTF/HEUNI_report_80_European_Sourcebook.pdf. dostupan 25.12.2015
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
Banović, B. (2015) Međusobni odnos i kompetentnost organa predistražnog postupka. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 53(1): 69-88
Banović, B. (2016) Svojstvo ovlašćenog tužioca prema Zakoniku o krivičnom postupku. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 233-249
Bejatović, S. (2002) Saradnja policije i drugih državnih organa u prevenciji kriminaliteta. u: Zbornik radova 'Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive', Beograd: Policijska akademija, str. 53-63
Braković, Ž. (2012) Uporedna analiza razbojništava u nekim zemljama Evrope i Republici Srbiji. Evropsko zakonodavstvo, 42: 69-92
Čačković, D. (2015) Značaj otkrivanja i kažnjavanja izvršilaca razbojništva u prevenciji razbojničkog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli, 2/2015: 40-64
Dijk, V.J., Kesteren, V.J., Smit, P. (2008) Criminal Victimisation in International Perspective: Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS
Garland, D. (1996) The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society. British Journal of Criminology, 36(4): 445-471
Grubač, M. (2002) Preventivna i represivna funkcija policije i novi zakonik o krivičnom postupku. u: Zbornik radova 'Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive', Beograd: Policijska akademija, str. 23-32
Ignjatović, Đ. (2012) Poređenje stopa prijavljenih učinilaca krivičnih dela - Srbija-ostale evropske zemlje. u: Zbornik Efikasnost nadležnih državnih organa u otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih dela nasilničkog imovinskog kriminaliteta radova 'Kaznena reakcija u Srbiji II deo', Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, str. 18-49
Ignjatović, Đ. (1997) Kriminološko nasleđe. Beograd: Policijska akademija
Ignjatović, Đ. (2002) Kriminološki aspekt delikata nasilja. u: Zbornik radova 'Delikti nasilja: krivičnopravni i kriminološki aspekt', Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 259-270
Ignjatović, Đ. (2008) Kriminologija. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Ilić, A. (2015) Značaj diskursa u razumevanju moralne panike. Srpska politička misao, 48: 115-130
Ilić, A. (2018) Moralna panika u vezi sa nasiljem u porodici. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 235-252
Ilić, G., Banović, B. (2013) Policija i nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku. u: Zbornik radova 'Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena', Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Intermex, str. 99-116
Kovčo, V.I. (2008) Kriminalitet na području jugoistočne Europe. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 15(1): 35-54
Lazarević, L.V. (2002) Delikti nasilja - krivičnopravni aspekt. u: Radovanović D. [ur.] Delikti nasilja - krivičnopravni i kriminološki aspekt, Materijal XIV Seminara prava, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 11-22
Milutinović, M. (1981) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Phillips, L., Votey, H.L. (1975) Crime Control in California. Journal of Legal Studies, 4(2): 327-349
Pogarsky, G. (2002) Identifying 'deterrable' offenders: Implications for research on deterrence. Justice Quarterly, 19(3): 431-452
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1903054B
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.

Povezani članci

Strani pravni život (2016)
Migracije kao kriminološki problem - kriminalitet migranata - iskustva SAD
Ignjatović Đorđe

Crimen (2019)
Mediji, kriminalitet i mladi
Kvastek Aleksandar

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Specifičnosti međunarodnopravne norme o zabrani trgovine ljudima
Cmiljanić Bajo M.

prikaži sve [47]