Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 8 od 96  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 41, br. 7-8, str. 189-193
Fokusirani ultrazvuk srca - FoCUS
aKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd
cKlinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Beograd
dKlinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
eKlinički centar Srbije, Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, Beograd
fKlinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresaopetrovic1976@gmail.com
Ključne reči: ehokardiografija; fokusirani ultrazvuk srca; point-of-care; urgentna stanja; kritična bolest
Sažetak
Fokusirani ultrazvuk srca (Focused cardiac ultrasound - FoCUS) definiše se kao point-of-care ultrazvučni pregled srca koji se izvodi prema standardizovanom, ali restriktivnom protokolu, a sa ciljem brzog utvrđivanja etiologije srčane disfunkcije. Poslednjih godina je upotreba fokusirane ehokardiografije sve više zastupljena među lekarima različitih specijalnosti, posebno intenzivne medicine, anesteziologije i urgentne medicine, jer za njeno izvođenje nije neophodna praksa specijalizovanog ultrazvuka srca, već je dovoljan adekvatan FoCUS trening. Dok se kod klasičnog ultrazvučnog pregleda srca obavlja set merenja, osnovi cilj FoCUS pregleda je da na osnovu brze orijentacije da odgovor na hitna klinička pitanja - da li postoji perikardni izliv i preteća tamponada, da li je srčana funkcija oslabljena, normalna ili pojačana, da li je cirkulišući volumen adekvatan? Upravo zato je pogodan u urgentnim stanjima kod kojih je potrebno brzo donošenje kliničke odluke, kao što su trauma, bol u grudima, hipotenzija, dispnea. Fokusirani ultrazvuk srca je integrisan u algoritam naprednih mera kardiopulmonalne reanimacije. Za razliku od osnovnog FoCUS pregleda, napredni FoCUS podrazumeva detaljniji pregled i daje podatke o disfunkciji valvula, segmentnom ispadu kinetike, znacima opterećenja desnog srca, disekciji grudne aorte. Osnovni FoCUS pregled ne podrazumeva ni merenja ni korišćenje doplera.
Reference
Fletcher, S.N., Grounds, R.M. (2012) III. Critical care echocardiography: Cleared for take up. British Journal of Anaesthesia, 109(4): 490-492
Hall, D.P., Jordan, H., Alam, S., Gillies, M.A. (2017) The impact of focused echocardiography using the focused intensive care echo protocol on the management of critically ill patients, and comparison with full echocardiographic studies by BSE-accredited sonographers. Journal of the Intensive Care Society, 18(3): 206-211
Mohamed, A.A., Arifi, A.A., Omran, A. (2010) The basics of echocardiography. Journal of the Saudi Heart Association, 22(2): 71-76
Nagre, A.S. (2019) Focus-assessed transthoracic echocardiography: Implications in perioperative and intensive care. Annals of Cardiac Anaesthesia, 22(3): 302-308
Nešković, A.N., Hagendorff, A., Lancellotti, P., Guarracino, F., Varga, A., Cosyns, B., Flachskampf, F.A., Popescu, B.A., Gargani, L., Zamorano, J.L., Badano, L.P. (2013) Emergency echocardiography: The European association of cardiovascular imaging recommendations. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, 14(1): 1-11
Nešković, A.N., Edvardsen, T., Galderisi, M., Garbi, M., Gullace, G., Jurcut, R., Dalen, H., Hagendorff, A., Lancellotti, P., Popescu, B.A., Sicari, R., Stefanidis, A. (2014) Focus cardiac ultrasound: The European association of cardiovascular imaging viewpoint. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, 15(9): 956-960
Nešković, A.N., Skinner, H., Price, S., Via, G., de Hert, S., Stanković, I., Galderisi, M., Donal, E., Muraru, D., Sloth, E., Gargani, L., Cardim, N., Stefanidis, A., Cameli, M., Habib, G. (2018) Focus cardiac ultrasound core curriculum and core syllabus of the European association of cardiovascular imaging. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, 19(5): 475-481
Spencer, K.T., Kimura, B.J., Korcarz, C.E., Pellikka, P.A., Rahko, P.S., Siegel, R.J. (2013) Focused cardiac ultrasound: Recommendations from the American society of echocardiography. Journal of the American Society of Echocardiography, 26(6): 567-581
Via, G., Hussain, A., Wells, M., Reardon, R., Elbarbary, M., Noble, V.E., i dr. (2014) International evidence-based recommendations for focused cardiac ultrasound. Journal of the American Society of Echocardiography, 27(7):683.e1-.e33
Weinhaus, A.J., Roberts, K.P. (2005) Anatomy of the Human Heart. u: Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices, Totowa, p. 51-79
Wiley, B., Mohanty, B. (2014) Handheld ultrasound and diagnosis of cardiovascular disease at the bedside. Journal of the American College of Cardiology, 64(2): 229-230
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sjait1908189P
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci