Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 167  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2018, vol. 57, br. 79, str. 275-296
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/01/2019
doi: 10.5937/zrpfni1879275B
Creative Commons License 4.0
Pravo Evropske unije i izazovi klimatskih promena
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

e-adresa: a.batricevic@yahoo.com

Projekat

Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnost socijalne intervencije (MPNTR - 47011)

Sažetak

Poslednjih nekoliko decenija, Evropska unija čini značajne napore na planu borbe protiv klimatskih promena. Kao međunarodna organizacija, Evropska unija je do sada ratifikovala niz ključnih međunarodnih dokumenata koji se bave problematikom klimatskih promena uključujući: Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Kjoto protokol i Pariski sporazum. Pored toga, Evropska unija je izgradila bogat pravni okvir od značaja za prevenciju klimatskih promena i suzbijanje njihovih negativnih posledica, koji uključuje brojne odluke, direktive, tematske strategije i akcione programe. Glavni cilj svih ovih pravnih akata jeste smanjenje i kontrolisanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, kako bi se doprinelo smanjenju zagađenja, povećanju energetske efikasnosti i ublažavanju negativnih posledica klimatskih promena. Izveštaji o primeni navedenih izvora prava Evropske unije u njenim državama članicama potvrđuju da je primena mera predviđenih različitim izvorima acquis-a iz ove oblasti u tim zemljama dala pozitivne rezultate. Međutim, relevantni izveštaji takođe pokazuju da klimatske promene i dalje predstavljaju ozbiljan izazov kako za zakonodavce tako i za sve druge subjekte koji svojim delatnostima mogu doprineti ovom fenomenu. Imajući u vidu da Republici Srbiji predstoji otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, koje je upravo posvećeno životnoj sredini i klimatskim promenama, autor u ovom radu analizira: relevantne međunarodne dokumente univerzalnog polja primene čija je članica i Evropska unija, izvore acquis-a od značaja za suočavanje sa klimatskim promenama, kao i izveštaje o postignutim rezultatima u borbi protiv klimatskih promena kako na nivou Evropske unije, tako i u njenim državama članicama. Takođe, autor razmatra i međunarodne obaveze Republike Srbije u ovoj oblasti, njen dosadašnji napredak na ovom planu i korake koje će naša zemlja morati u da preduzme budućnosti kako bi te obaveze ispunila, naročito u kontekstu predstojećeg otvaranja pregovaračkog poglavlja 27, posvećenog životnoj sredini i klimatskim promenama.

Ključne reči

Reference

*** (2015) Council Decision on the conclusion on behalf of the European Union, of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder. Brussels, 12 June 2015, Interinstitutional File: 2013/0376 (NLE), 10400/5/14 REV 5, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10400-2014-REV-5/ en/pdf, 11.01.2018
*** (2014) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. Brussels, 22.1.2014 COM(2014) 15 final, {SWD(2014) 15 final} {SWD(2014) 16 final}, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201 4DC0015&from=EN, 12.01.2018
*** (2017) Report from the Commission to the European Parliament and the Council ‘Two years after Paris: Progress towards meeting the EU's climate commitments. COM(2017) 646 final {SWD(2017) 357 final}, Brussels, 07.11.2017, retrieved on 12.01. 2018 from: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/swd_2017_xxx_en. pdf
*** (2018) Commission Staff Working Document, Serbia 2016 Report, accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2016, Communicatio. Brussels, 9.11.2016. SWD(2016) 361 final, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf, 26.03.2018
*** Status of Ratification of the United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Climate Change, http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php, 11.01.2018
*** (2013) Decision No1386/2013, EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet. Official Journal of the European Union, L 354/171, 28.12.2013. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32013D1386&from=EN, 11.01.2018
*** (2005) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Thematic Strategy on air pollution. Brussel, {SEC, 1132}{SEC(2005) 1133},, 21.9.COM(2005) 446 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0446&from=EN, 11.01.2017
*** (2006) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Thematic Strategy for Soil Protection. [SEC, 620] [SEC(2006)1165], Brussels, 22.9.2006. COM(2006)231 final, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&from=EN, 11.01.2017
*** (2005) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions: Taking sustainable use of resources forward: A Thematic Strategy on the prevention and recycling o. {SEC, 1681} {SEC(2005) 1682}, Brussels, 21.12.2005. COM(2005) 666 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0666&from=EN, 11.01.2017
*** (2010) Communication from the Commission, Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010.COM(2010) 2020, http:// ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20 007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf, 12.01.2018
*** Srbija i klimatske promene, EU sistem trgovine emisijama. http://www.klimatskepromene.rs/obaveze-prema-eu/eu-sistem-trgovine-emisijama/, 12.01.2018
*** (2003) Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. Official Journal of the European Union, L 275/32, 25.10.2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN, 12.01.2018
*** (2004) Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms. Official Journal of the European Union, L 338/18, 13.11.2004, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L010 1&from=EN, 12.01.2018
*** The EU Emissions Trading System (EU ETS). Factsheet, https: //ec. europa. eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en. pdf, 12.01.2018
*** (2009) Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community. Official Journal of the European Union, L 140/63, 5.6.2009, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0029&from=EN, 12.01.2018
*** (2001) Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants. Official Journal of the European Communities, L 309/22, 27.11.2001, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0081&fro m=EN, 12.01.2018
*** (2010) Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). Official Journal of the European Union, L 334/17, 17.12.2010. http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&fro m=EN, 12.01.2018
*** (2009) Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/ EC. Official Journal of the European Union, L 140/16, 5.6.2009. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN, 12.01.2018
*** (2017) Act on Ratification of Paris Agreement. Official Gazette of the Republic of Serbia, International Agreements, No. 4
*** (2009) Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community's greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020. Official Journal of the European Union, L 140/136, 5.6.2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0406&fro m=EN, 12.01.2018
*** (2012) Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/ EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Official Journal of the European Union, L 315/1, 14.11.2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN, 12.01.2018
*** (2009) Act on Ratification of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Official Gazette of the Republic of Serbia, International Agreements, No. br. 88/2007 and 38/2009
*** (1997) Act on the Ratification of United Nations Framework Convention on Climate Change, with Annexes. Official Gazette of the Republic of Serbia, International Agreements, No. 2
*** (2008) Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community. Official Journal of the European Union, L 8/3, 13.1.2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN, 12.01.2018
*** (2018) First steps to a safer future: Introducing the United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Climate Change, http://unfccc.int/ essential_background/convention/items/6036.php, 11.01.2018
Doljak, D., Petrović, Lj. (2015) Uzroci i posledice klimatskih promena. u: Luković J.; Đorđević A. [ur.] Zbornik radova mladih istraživača, Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, str. 13-21
Ostojić, G.D. (2016) Klimatske promene i nacionalna bezbednost. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 45-67
Pajić, S. (2009) Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu. u: I Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem 'Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu', Banja Luka, 26-27.07.2009, Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, retrieved on 10.01. 2018 from:
Popović, T., Radulović, E., Jovanović, M. (2005) Koliko nam se menja klima, kakva će biti naša buduća klima? Životna sredina ka Evropi. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Poglavlje 27 - životna sredina. http://www.eu-pregovori.rs/srl/pregovaracka-poglavlja/poglavlje-27-zivotna-sredina/, 10.01.2018
The European Commission Energy, Energy Efficiency. https: //ec. europa. eu/ energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive, 12.01.2018
The European Commission Climate Action, Climate Change Consequences. https: //ec. europa. eu/clima/change/consequences_en, 10.01.2018
Todić, D. (2014) Klimatske promene u pravu i reforma sistema upravljanja. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Todić, D. (2016) Pariski sporazum o klimi u svetlu ciljeva i principa savremene politike i prava životne sredine. Megatrend revija, vol. 13, br. 3, str. 45-62
United, N. (2018) -United Nations Framework Convention on Climate Change. http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_ htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf, 10.01.2018