Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 167  
Back povratak na rezultate
Zaštita prirode
2018, vol. 68, br. 1-2, str. 67-75
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 04/04/2019
doi: 10.5937/ZasPri1802067G
Creative Commons License 4.0
Sivi soko Falco peregrinus (Tunstall, 1771) u Srbiji
Paraćin

e-adresa: grubacbratislav@gmail.com

Sažetak

U radu je dat sažet pregled podataka o distribuciji, populaciji, trendu, ekologiji (stanište, ishrana i gnežđenje) i ugrožavajućim faktorima sivog sokola Falco peregrinus (Tunstall, 1771) u Srbiji, sa posebnim osvrtom na savremeni period. Vrsta je široko rasprostranjena stanarica koja se sreće od nizija do visokoplaninskih oblasti, okvirno od 85 do 2500 m n.v. Savremena, redukovana, gnezdeća populacija, koja se odnosi na period od 2014. do 2018. godine, uglavnom se sreće u istočnim, a znatno manje u jugoistočnim, zapadnim, centralnim i južnim delovima zemlje. Prema podacima za period 1977-1997. godine, manja populacija se gnezdi u planinskim regionima Kosova i Metohije. Nema pouzdanih dokaza o gnežđenju vrste na području Vojvodine. U prošlosti, u periodu od kraja 19. veka do oko 1970-ih, vrsta je bila veoma retka u Srbiji. U periodu 1977-1997. godine, kao i početkom 21. veka, populacija se povećala sa 40-60 na 65-90 parova. Savremena populacija pokazuje upadljivo opadanje, i procenjena je na 30-50 gnezdećih parova za period 2014-2018. godine. Sivi soko se, uglavnom, gnezdi na liticama u stenovitim brdsko-planinskim oblastima do 1.700 m n.v. Glavna hrana su mu golubovi i grlice, uglavnom Columba livia f. domestica, kao i C. livia, C. palumbus, Streptopelia turtur i S. decaocto, i takođe drozdovi Turdus spp., čvorci Sturnus vulgaris, vrane i mnoge druge ptice. Jaja uglavnom polaže od druge polovine marta do početka aprila, dok mladunci poleću krajem maja do sredine juna. Uspešnost gnežđenja je 2,3 mladunca ili 1-4 mladunca po uspešnom gnežđenju (N = 53), i produktivnost je 1,9 mladunaca po paru (N = 64). Ilegalno ubijanje sivih sokolova od strane odgajivača golubova, kao i lovaca, velika je opasnost i uzrok oko 94% mortaliteta vrste, kao i glavni problem njenog očuvanja u Srbiji.

Ključne reči

Reference

Antal, L., Fernbach, J., Mikuška, J., Pelle, I., Szlivka, L. (1969) Register of birds of the autonomous province of Vojvodina. Larus, 23: 73-127
Dombrovski, E. (1895) Osnovi ornitologije sjeverozapadne Srbije. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 7: 63-104
Dombrowski, E. (1891) Gesammelte Omithologische Beobachtungen aus dem Jahre 1890. Wien: Mitteilungen Ornith. Vereins, XTV
Garovnikov, B. (1988) Katalog zbirke ptica u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu. Priroda Vojvodine, Novi Sad, Br. 3
Grubač, B., Milovanović, Z., Šekler, M. (2013) Ptice Đerdapa/birds of Djerdap. Kraljevo: JP Nacionalni park Đerdap, (in Serbian and English)
Grubač, B., Pantović, U., Ružić, M. (2018) Falco peregrinus. u: Radišić D., Vasić V., Puzović S., Ružić M., Šćiban M., Grubač B., Vujić A. [ur.] Crvena knjiga faune Srbije III - Ptice, Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, pp 285-288
Grubač, B.R. (1986) Beleške o gnežđenju i ponašanju sivog sokola (Falco peregrinus Tunstall, 1771) u jugoistočnoj Jugoslaviji. Larus, 36-7: 189-203
Grubač, B.R., Puzović, S. (2003) Fauna ptica. u: Metohijske Prokletije - prirodna i kulturna baština, Zavod za zaštitu prirode Srbije, str. 279-299
Hill, D.A. (1985) Some contributions to the avifauna of Southern parts of Serbia / Neki prilozi za faunu ptica južnih delova SR Srbije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 40: 191-206
Kuhn, L. (1898) A Ragadozó Madarak Torontál Vármegye Madárvilágában / Ptice grabljivice Torontalske županije. Budimpešta: Sent Ištvan, (Translation on Serbian: Valerija Macković and Marija Petrov, Narodni muzej Zrenjanin)
Kulić, S. (2005) Sivi soko Falco peregrinus lovi slepe miševe. Ciconia, 14: 116-117
Mandić, P., Puzović, C. (1988) Prilog za faunu ptica Stare planine. u: Zbornik radova biološkog istraživačkog društva Josif Pančić, Beograd, str. 107-124
Marčetić, M. (1956) Peregrine (Falco peregrinus) in the Teritory of Vojvodina and its breeding on buildings. Larus, 9-10: 139-142
Marčetić, M. (1971) Ptice grabljivice. Novi Sad: Dnevnik
Marčetić, M., Andrijević, D.N. (1960) Ornitofauna Kosova i Metohija. Priština: Rilindja, 116 pp
Marinković, S., Grubač, B. (2000) Sivi soko / Peregrine Falcon Falco peregrinus. u: Puzović S. [ur.] Atlas ptica grabljivica Srbije / Atlas of Birds of Prey of Serbia, Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, pp. 177-182 (in Serbian and Englsh summary)
Matvejev, S.D. (1963) Višegodišnje i sezonske promene brojnosti ptica grabljivica u Srbiji. Arhiv bioloških nauka, Beograd, 15, str. 127-147
Matvejev, S.D. (1950) Rasprostranjenje i život ptica u Srbiji (ornithogeographia serbica). Beograd: Naučna knjiga
Obradović, R. (1997) Sivi soko (Falco peregrinus) posmatran u doba gnežđenja. Ciconia, 6: 113
Pantović, U. (2015) Preliminarna inventarizacija evropski značajnih vrsta ptica u klisurama Srbije. Zaštita prirode, vol. 65, br. 1, str. 21-32
Pelle, I. (1990) Sivi soko Falco peregrinus u Zrenjaninu. Ciconia, 2: 95-96
Puzović, S., Radišić, D., Ružić, M., Rajković, D., Radaković, M., Pantović, U., Janković, M., Stojnić, N., Šćiban, M., Tucakov, M., Gergelj, J., Sekulić, G., Agošton, A., Raković, M. (2015) Ptice Srbije - procena veličina populacija i trendova gnezdarica 2008-2013. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Puzović, S., Sekulić, G., Stojnić, N., Grubač, B., Tucakov, M. (2009) Značajna područja za ptice u Srbiji. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Puzović, S., Simić, D., Saveljić, D., Gergelj, J., Tucakov, M., Stojnić, N., Hullo, I., Ham, I., Vizi, O., Šćiban, M., Ružić, M., Vučanović, M., Jovanović, T. (2003) Ptice Srbije i Crne Gore - veličine gnezdilišnih populacija i trendovi: 1990-2002. / Birds of Serbia and Montenegro - sizes of breeding populations and trends: 1990-2002. Ciconia, Novi Sad, 12: 35-120, (in Serbian and English summary)
Rajzer, O. (1904) Izvještaj o uspjehu ornitoloških putovanja u Srbiji 1899. i 1900. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Herzegovini, 16: 125-152
Rašković, M.N. (1906) O tičijem svetu u Krajini. u: I kongres srpskih lekara i prirodnjaka, Beograd, pp. 1-16; in Serbian
Reiser, O. (1939) Materialien zu einer Ornis Balcanica: I Bosnien und Hercegovina nebst teilen von Serbien und Dalmatien. Wien: Selbstverlag des Museums
Ružić, M., MacCurrach, R. (2005) Peregrine Falcon Falco peregrinus. Acrocephalus, 26 (125): 114
Sekulić, V., Perić, V., Paković, Z., Puzović, S., Milenković, V. (1986) Prilog za oraitofaunu Zlotske klisure i njene okoline. Istraživač, Beograd, 1, 128-134
Stojnić, N. (2001) Ornitofauna površinskih kopova Fruške gore. Ciconia, 10: 93-107
Stojnić, N., Puzović, S. (2008) Indicije gnežđenja sivog sokola Falco peregrinus na Fruškoj gori. Ciconia, 17: 89
Šćiban, M., Rajković, D., Radišić, D., Vasić, V., Pantović, U. (2015) Ptice Srbije - kritički spisak vrsta. Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Srbije
Škorpíková, V. (2010) Šta povezuje crvenotrbu crvenrepku, Šar planinu i češku ornitologiju?. Ciconia, 19: 9-11
Vasić, V., Grubač, B. (1983) Prilozi za faunu ptica južnih delova SR Srbije - drugi deo. u: Zbornik radova o fauni SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, 2: 197-255
Vasić, V., Grubač, B., Sušić, G., Marinković, S. (1985) The status of birds of prey in Yugoslavia, with particular reference to Macedonia. u: Newton I., Chancellor R.D. [ur.] Conservation Studies on Raptors, Cambridge: Princeton University Press, ICBP Technical Publication Series No. 5. pp. 45-53
Vasić, V. (1980) Prilozi za faunu ptica južnih delova SR Srbije - prvi deo. u: Zbornik radova o fauni SR Srbije, 1: 101-128
Vučanović, M. (2001) Prilog za faunu ptica planine Paštrik u Metohiji. Ciconia, 10: 72-76
Žiljak, B. (1995) U carstvu sivog sokola: vladar surih stena. Trag, Novi Sad, 14: 14-15; in Serbian
Žuljević, A. (2000) Ornitofaunistički podaci iz okoline Niša u 1989. godini. Ciconia, 9: 66-74