Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 45  
Back povratak na rezultate
Poljoprivredna tehnika
2017, vol. 42, br. 3, str. 1-8
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/12/2017
Socio-ekonomska održivost balera za baliranje slame pirinča - studija slučaja
Punjab Agricultural University, Ludhiana, India

e-adresa: ankit_agrineer@yahoo.co.uk

Sažetak

Predstavljena studija je provedena u jugozapadnoj oblasti Mansa u Punjabu tokom 2014-15 godine. Glavni cilj studije bilo je proučavanje socioekonomske održivosti tehnologije baliranja slame pirinča. Istraživana su mišljenja farmera o tehnologiji baliranja kroz upitnike, a ekonomičnost je ocenjivana iz studije slučaja uspešnog preduzimača koji uslužno primenjuje tehnologiju baliranja. Zaključeno je da su farmeri bili spremni da primene ovu tehnologiju umesto uklanjanja slame u rasutom stanju radi pripreme parcela za setvu sledećeg sezonskog useva i spaljivanja slame na parceli. Ekonomska analiza je otkrila da su ukupni fiksni troškovi baliranja Rs. 15.04 lac i ukupni varijabilni troškovi Rs.4.17 lac. Ukupna količina pokupljene slame tokom 45 dana iznosila je 973 tone. Analiza odnosa troškova ove tehnologije pokazala je vrednost 1.77 što pokazuje ekonomsku održivost.

Ključne reči