Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 29  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 2, str. 224-243
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1902224M


Promene, izazovi i spremnost zemalja u tranziciji za nove razvojne trendove
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresa: jovan.mitrovic@pr.ac.rs

Sažetak

Osnovna hipoteza ovog rada temelji se na saznanju da je konkurentnost jedne nacionalne ekonomije uslovljena brojnim faktorima i da ona u celosti odražava njenu mogućnost da svojoj populaciji omogući napredak, s tim što se na osnovu iskustava razvijenih nacionalnih ekonomija koje su na vrhu rang liste po dostignutom nivou konkurentnosti može zaključiti da u novom veku na značaju sve više dobijaju faktori čija je osnova znanje i inovativnost. Da bi se dokazala tvrđenja i ostvarila svrha istraživanja, sprovedeno je istraživanje za stolom pri čemu je korišćeno više naučnih metoda, od kojih se izdvajaju induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze i metoda apstrakcije i konkretizacije. Rezultati analize su ukazali da se svetska privreda nalazi u fazi dubokih strukturnih promena i da predstoji raskid sa prošlošću koji novo poslovno okruženje podrazumeva. U tom smislu, trajan oporavak pojedinih nacionalnih ekonomija, posebno onih u tranziciji kakva je i Srbija, moguć je samo na osnovu znanja i na toj osnovi sticati ključnu konkurentsku prednost. Budući pravci razvoja naše privrede treba da se usmere upravo na investiranje u obrazovanje i znanje. Naša preduzeća moraju da uvide značaj čoveka sa svojim znanjima i veštinama kao najvažnijeg resursa i obezbede njegovo stručno usavršavanje i obučavanje.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Drašković, V., Manifestacije ekonomske globalizacije, Ekonomija/Economics, 14(1), 2007, str. 254-274
Atkinson, R. D., Ezelli, J. S., Ekonomika inovacija-utrka za globalnu prednost, Mate, Zagreb, 2014, str 51-58
Henke, J., Da li je inovaciona politika Srbije spremna ѕa članstvo u EU, (ur) Trbović, A., Singidunum, Beograd, 2012, str. 54
MAT i FREN, Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, Beograd, 2010, str. 14
Lojpur, A., Petković, S., Znanje i inovaciona politika zemalja u tranziciji kao mera spremnosti za ulazak u EU, Ecomomics & Economy, vol. 1, no 2, 2013, str. 61-75
Drašković, M., Znanje kao neograničeni resurs i objekt upravljanja. Montenegrin Journal of Economics, vol 6, no 11, 2010, str. 83-90
Bahtijarević, Šiber, F., Menadžment ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1997, str. 132
Jokanović, D., Poslovni informacioni sistemi, Megatrend, Beograd, 2000, str. 33
Drašković, V., Paradigmatičnost "Nove ekonomije", Montenergrin Journal of Economics, vol 1, no 1, 2005, str. 132-133
Šišić, D., Upravljanje znanjem kao koncept menadžmenta, Časopis ѕa ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 1, no. 2, 2011, str. 300-319
WEF, Global Competitiveness Index; Report 2017-2018, str. 12
WEF, Global Competitiveness Report 2017-2018, str. 257
WEF, Global Competitiveness Report 2005-2006. i 2011-2012, str. 140
Milićević, V., Novi koncept intelektualnog kapitala i konkurentnost preduzeća, Poslovna politika, br. 5, 2000, str. 54