Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 29  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2016, vol. 68, br. 3, str. 242-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1603242J


Ekonomija znanja i intelektualna svojina u kontekstu društvenog razvoja Srbije – studija slučaja
aCentar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Sažetak

Pod uticajem procesa globalizacije u poslednjih nekoliko desetina godina došlo je do niza promena, koje su transformisale svetsko tržište i uticale na poslovno okruženje. Stvaranje materijalnih vrednosti sve više je rezultat nematerijalnih faktora, a proizvodnja se temelji na znanju, sposobnosti i inovativnosti zaposlenih. To pove ćanje udela znanja u novostvorenoj vrednosti glavna je karakteristika nove ekonomije veka, koja se naziva Ekonomija znanja (engl. Knowledge Economy). U prošlosti su neophodni resursi za postizanje društvenog rasta i razvoja bili kapital, prirodni resursi i rad, dok se u današnjoj ekonomiji, zasnovanoj na znanju, ta značajnost pomera ka intelektualnom potencijalu, posebno intelektualnoj svojini. Ovaj resurs postao je veoma moćan alat i temelj kreiranja drugih vrednosti u savremenom poslovanju. U skladu sa novonastalim trendovima, uspešna budućnost i put rasta i razvoja svake zemlje, a samim tim i Srbije, jeste privreda koja je utemeljena na zaštićenim intelektualnim znanjima.

Ključne reči

Reference

Čabrilo, S. (2008) Istraživanje indikatora za merenje intelektualnog kapitala u organizacijama. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Doktorska disertacija
Jovanović, S., Dragutinović, S., Petrović, S.D. (2010) Značaj vrednovanja i eksploatacije intelektualne svojine. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 13-28
Jovanović, S., Matović, D., Petrović, S.D. (2011) Vrednovanje intelektualne svojine. Industrija, vol. 39, br. 2, str. 93-117
Kolaković, M. (2003) Teorija intelektualnog kapitala. Ekonomski pregled, 54 (11-12), 925-944, preuzeto sa: hrcak.srce.hr/file/40500, pristupano 23.01.2015
Marić, V. (2013) Zaštita intelektualne svojine u Srbiji. http://www.madmarx.rs, pristupano 1.11.2014
Martinet, B., Marti, I.M. (1995) L'intelligence ekonomique: lesyeux et les oreilles de l'enterprise. Paris
Nešković, S. (2014) Modern technology in the context of international economic warfare. u: 4th International Conference Emont-2014 Economics and Management: Based on New Technologies 12-15.06.2014. Vrnjačka Banja, Serbia, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Proceeding
Nešković, S. (2014) Industrial intelligence and information warfare, with special emphasis on security companies. u: 14th International Conference RaDMI 2014 Research and Development in Mechanical Industry, 18-21. September 2014, Topola, Serbia, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Proceedings, Vol. 1
Nešković, S. (2015) Poslovna špijunaža i ugrožavanje informacionih sistema. u: Zbornik radova 1. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika 28-31. januar 2015, Novi Sad, Visoka tehnička škola strukovnih studija
Nešković, S. (2011) Ekonomska špijunaža u savremenoj međunarodnoj konstelaciji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 1, str. 111-127
Nešković, S. (2012) Ekonomske implikacije informacionog ratovanja u savremenim međunarodnim odnosima. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 5, br. 2, str. 1-14
Nešković, S. (2013) Ekonomska špijunaža i nove tehnologije u globalizovanoj međunarodnoj zajednici. Vojno delo, vol. 65, br. 2, str. 57-76
Pokrajac, S. (2002) Tehnologija, tranzicija i globalizacija. Beograd: Savez naučnih stvaralaca Srbije
Porter, M.E. (2007) Konkurentska prednost - ostvarivanje i očuvanje, vrhunskih poslovnih rezultata. Novi Sad: ASEE Books
Raičević, V. (2010) Pravo industrijske svojine. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Stewart, A. (1997) Intellectual Capital - The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday