Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment)
2010, vol. 3, br. 4, str. 105-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/04/2011
Mogućnosti i ograničenja ekonomske diplomatije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

Sažetak

U procesu obnove tržišne ekonomije, bivše socijalističke zemlje rešavaju složene društvene probleme. Obnavlja se narušena ravnoteža između kapitala, rada i države. Ekonomska diplomatija deluje nasuprot ekonomske prisile samo ako se pravilno odredi prema onim klasičnim državnim funkcijama koje su manje ekonomske. Rast ekonomske prisile podrazumeva netrpeljivost društvenih grupa i potcenjivanje ekonomske diplomatije kao načina susretanja ekonomskih interesa i političkih ciljeva.

Ključne reči

ekonomska diplomatija; ekonomska prisila; depresijacija profita; tranzicione države

Reference

Jung, K.G. (1990) Dinamika nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Makijaveli, N. (1998) Vladalac. Pančevo: Enigma
Mil, D.S. (1960) Utilitarizam. Beograd: Kultura
Milovanović, S., Carić, M. (2009) Makroekonomija. Novi Sad: Privredna akademija
Mitić, M. (1999) Diplomatija delatnost, organizacija, veština, profesija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Niče, F. (1997) Nesavremena razmatranja. Beograd: Prosveta
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lika sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pers, Č.S. (1984) Pragmatizam. Beograd: Grafos
Radović, V. (2002) Alhemija odluke. Novi Sad: Sacen
Radović, V. (1993) Obrat ideje i pesme. Novi Sad: SACEN, savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova, Edicija Umna
Weber, M. (1968) Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša