Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
1999, vol. 56, br. 1, str. 79-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
Autonomna neuropatija sa sindromom kaude ekvine kod bolesnika sa šećernom bolešću
Vojnomedicinska akademija

Sažetak

U značajnom broju bolesnika sa šećernom bolešću u toku nastanka i razvoja oboljenja razvijaju se mnogobrojne komplikacije, od kojih među najčešće spada dijabetička polineuropatija, koja u svom razvoju može poprimiti takve oblike i imitirati različita oboljenja koja po intenzitetu ispoljavanja mogu biti prominentna i pričinjavati značajne diferencijalnodijagnostičke poteškoće, posebno ako se na neke oblike polineuropatije ređe misli. U ovom saopštenju prikazujemo bolesnika sa slabo regulisanom šećernom bolešću kod kojeg je prava priroda smetnji bila dugo nepoznata. Vodeća klinička fenomenologija je ukazivala na znake oštećenja korenova kaude ekvine, zbog čega je preduzeta ekstenzivna dijagnostika. Međutim, tek nakon povoljnog odgovora na regulaciju glikemije i povlačenja neurološke fenomenologije zaključeno je da se kod bolesnika radi o dijabetičkoj polineuropatiji sa jasnim znacima uključenosti i autonomnog nervnog sistema, odnosno istovremenom postojanju autonomne neuropatije.

Ključne reči

Reference

Bostock, H., Burke, D., Hales, J.P. (1994) Differences in behaviour of sensory and motor axons following release of ischaemia. Brain, 117(2): 225-234
Bradley, W.E. (1980) Diagnosis of Urinary Bladder Dysfunction in Diabetes Mellitus. Annals of Internal Medicine, 92(2_Part_2): 323
Dyck, P. J. (1989) Hypoxic neuropathy Does hypoxia play a role in diabetic neuropathy?: The 1988 Robert Wartenberg Lecture. Neurology, 39(1): 111-111
Ewing, D.J., Campbell, I.W., Clarke, B.F. (1980) The natural history of diabetic autonomic neuropathy. Q J Med, 49: 95-108
Faradji, V., Sotelo, J. (2009) Low serum levels of nerve growth factor in diabetic neuropathy. Acta Neurologica Scandinavica, 81(5): 402-406
Jovičić, A. (1995) Electrodiagnostics in neurology. Beograd: Studio MZ
Korpelainen, J. T., Huikuri, H. V., Sotaniemi, K. A., Myllylä, V. V. (1996) Abnormal heart rate variability reflecting autonomic dysfunction in brainstem infarction. Acta Neurologica Scandinavica, 94(5): 337-342
Windbenbank, A.J., Meevoy, K.M. (1996) Diabetes and the nervous system. u: [ur.] Neurology and general medicine, New York: Churchill Livingstone, 2nd ed. p. 349-81