Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2016, vol. 64, br. 3, str. 649-669
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/06/2016
doi: 10.5937/vojtehg64-10578
Creative Commons License 4.0
Elektrohemijsko taloženje, karakterizacija i ispitivanja korozije slojeva na bazi cinka i kalaja nastalih taloženjem iz pirofosfatnih kupatila
aMEAB Chemie Technik GmbH, Aachen, Germany
bIME Process Metallurgy and Metal Recycling, RWTH Aachen University, Germany

e-adresa: milena@meab-mx.com, bfriedrich@ime-aachen.de

Sažetak

Slojevi kalaja i cinka označeni su kao potencijalna alternativa za otrovni kadmijum korišćen kao zaštitni korozivni sloj. Slojevi na bazi legure kalaj-cinka poseduju izuzetnu korozivnu zaštitu za čelik, kombinujući zaštitu korišćenog kalaja kao barijere zajedno sa galvanskom zaštitom od cinka. Prevlake na bazi kalaja i cinka prvobitno su korišćene za šasije električnih i elektronskih aparatura ili za kritične delove i kočione sisteme. U ovom radu legure na bazi kalaja i cinka uspešno su proizvedene iz baznih pirofosfatnihkupatila. Proces izdvajanja metala daje kompaktan i finozrnasti deposit. Željeni odnosi cinka i kalaja u nanesenoj leguri odredjeni su od sastava kupatila i operacionih parametara tokom izdvajanja slojeva. Sistem od tri elektrode korišćen je za elektrohemijska istraživanja. Mehanizam elektrohemijskog taloženja Sn-Zn sloja ispitivan je linearnom i cikličnom voltametrijom. Parametri korozije, uključujući zavisnosti potencija-vreme, korozivni potencijal i gustinu struje korozije elektrohemijski taložene kalaj-cink legure različitih sastava izvođeni su u rastvoru koji sadrži 3% NaCl. Korozívna otpornost zavisi od sastava izdvojenog sloja, a sloj koji sadrži Sn-28 Zn pokazao je najbolja antikorozivna svojstva.

Ključne reči

Reference

Andrle, C., Jelinek, T.W. (2007) Hull-Zelle zur Untersuchung von galvanischen Elektrolyten. Eugen G. Leuze Verlag, ISBN 3-87480-224-8
Ashiru, O.A., Shirokoff, J. (1996) Electrodeposition and characterization of tin-zinc alloy coatings. Applied Surface Science, 103(2): 159-169
Despic, A.R., Jović, V.D. (1996) Formation of Metallic Materials of Desired Structure and Properties by Electrochemical Deposition. Materials Science Forum, 214: 239-248
Dubent, S., de Petris-Wery, M., Saurat, M., Ayedi, H.F. (2007) Composition control of tin-zinc electrodeposits through means of experimental strategies. Materials Chemistry and Physics, 104(1): 146-152
Stopic, M. (2015) Abscheidung, Characterisierung und Korrosions untersuchungen von galvanischen Zinn-Zink-Schichten aus Pyrophosphatbädern. Shaker Verlag GmbH
Taguchi, A.da S., Bento, F.R., Mascaro, L.H. (2008) Nucleation and growth of tin-zinc electrodeposits on a polycrystalline platinum electrode in tartaric acid. Journal of the Brazilian Chemical Society, 19(4): 727-733
Vitkova, St., Ivanova, V., Raichevsky, G. (1996) Electrodeposition of low tin content zinc-tin alloys. Surface and Coatings Technology, 82(3): 226-231
Wang, K., Pickering, H.W., Weil, K.G. (2004) Corrosion Behavior Of Electroplated Tin-Zinc Coatings. Plating & Surface Finishing, pp. 34-37. January