Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 76, br. 3, str. 341-344
Veliki hibernom vrata
aKlinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Služba za patohistologiju, Beograd

e-adresamfolic@yahoo.com
Sažetak
Uvod. Hibernom je redak benigni tumor poreklom od zaostataka mrkog masnog tkiva. Kod novorođenčadi ovo tkivo čini oko 5% telesne mase i njegova zastupljenost prilično opada nakon rođenja, zaostajući samo u raštrkanim potkožnim regionima. U retkim slučajevima, mrko masno tkivo nastavlja da raste, formirajući hibernom koji se može naći u regiji glave i vrata. Prikazujemo ilustrativan slučaj velikog hibernoma vrata sa širenjem ispod nivoa klavikule i diskutujemo o dijagnostičkim i terapijskim smernicama. Prikaz bolesnika. Na otorinolaringološki pregled se javio 29- godišnji muškarac zbog velikog, spororastućeg, bezbolnog izraštaja na vratu, koji je primetio šest meseci ranije. Kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR) pokazali su dobro vaskularizovan, mekotkivni tumor bočne strane vrata i nadključne jame sa širenjem ispod nivoa ključne kosti. Lečenje se sastojalo od arterijske embolizacije tumora, praćene izazovnim hirurškim uklanjanjem tumora. Disekcija je obuhvatila III, IV i V nivo vrata, omogućivši kompletnu resekciju bez fragmentiranja tumora, kao i bez povreda velikih krvnih sudova ili kranijalnih nerava. Konačna dijagnoza hibernoma postavljena je patohistološkom analizom. Tokom trogodišnjeg praćenja bolesnika nije bilo znakova ponovnog nastanka bolesti. Zaključak. Iako CT i MR mogu da postave sumnju na hibernom, definitivnu dijagnozu postavlja patolog. Veoma je važno isključiti postojanje maligniteta, najpre liposarkoma. Trebalo bi izbegavati fragmentaciju tumora tokom operacije zato što izrazita vaskularizacija tumora nosi sa sobom rizik od krvarenja. Naše iskustvo sa preoperativnom embolizacijom i kompletnom resekcijom tumora u ovom slučaju je imalo odličan rezultat kao konačni ishod lečenja.
Reference
Baskurt, E., Padgett, D.M., Matsumoto, J.A. (2004) Multiple hibernomas in a 1-month-old female infant. AJNR Am J Neuroradiol, 25(8): 1443-5
Carter, B.W., Schucany, W.G. (2008) Brown Adipose Tissue in a Newborn. Baylor University Medical Center Proceedings, 21(3): 328-330
Colville, J., Feigin, K., Antonescu, C.R., Panicek, D.M. (2006) Hibernoma: report emphasizing large intratumoral vessels and high T1 signal. Skeletal Radiology, 35(7): 547-550
Dursun, M., Agayev, A., Bakir, B., Ozger, H., Eralp, L., Sirvanci, M., Guven, K., Tunaci, M. (2008) CT and MR characteristics of hibernoma: six cases. Clinical Imaging, 32(1): 42-47
Furlong, M.A., Fanburg-Smith, J.C., Miettinen, M. (2001) The Morphologic Spectrum of Hibernoma. American Journal of Surgical Pathology, 25(6): 809-814
Guidry, C.A., McGahren, E.D., Rodgers, B.M., Kane, B.J. (2013) Pediatric cervicomediastinal hibernoma: A case report. Journal of Pediatric Surgery, 48(1): 258-261
Hui, S.C.N., Ko, J.K.L., Zhang, T., Shi, L., Yeung, D.K.W., Wang, D., Chan, Q., Chu, W.C.W. (2017) Quantification of brown and white adipose tissue based on Gaussian mixture model using water-fat and T2* MRI in adolescents. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 46(3): 758-768
Kim, H.S., Lee, S.G., Son, S., Lee, K. (2012) Hibernoma in the Thoracic Back Muscle Accompanied by Neurilemmoma. Korean Journal of Spine, 9(4): 362
Lowry, W.S., Halmos, P.B. (1967) Malignant tumor of brown fat in patient with Turner's syndrome. BMJ, 4(5581): 720-721
Lung, R.J., Lapidus, S., Miller, S.H., Graham, W.P. (1977) Hibernoma: Report of two cases. Journal of Surgical Oncology, 9(6): 563-566
Mavrogenis, A.F., Coll-Mesa, L., Drago, G., Gambarotti, M., Ruggieri, P. (2011) Hibernomas: Clinicopathological Features, Diagnosis, and Treatment of 17 Cases. Orthopedics, 34(11): e755-9
Minni, A., Barbaro, M., Vitolo, D., Filipo, R. (2008) Hibernoma of the paraglottic space: an unusual tumour of the larynx. Acta Otorhinolaryngol Ital, 28(3): 141-3
Pardo, J.V., Lee, J.T., Larson, R.C., Thuras, P., Larson, A.A. (2017) Automated quantification of cold-inducible human brown adipose tissue with FDG PET/CT with application to fibromyalgia. Am J Nucl Med Mol Imaging, 7(1): 24-32
Rodriguez, S.S., Ossorio, S.J.I. (2003) Acute abdomen secondary to intra-abdominal hibernoma. Cir Pediatr, 16(3): 152-3. (Spanish)
Tomihama, R.T., Lindskog, D.M., Ahrens, W., Haims, A.H. (2007) Hibernoma: a case report demonstrating usefulness of MR angiography in characterizing the tumor. Skeletal Radiology, 36(6): 541-545
Trujillo, O., Cui, I.H., Malone, M., Suurna, M. (2015) An unusual presentation of a rare benign tumor in the head and neck: A review of hibernomas. Laryngoscope, 125(7): 1656-1659
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP170210077M
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka