Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 75, br. 10, str. 1041-1044
Okluzija centralne arterije retine posle embolizacije juvenilnog nazofaringealnog angiofibroma
aKlinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cGeneral Hospital, Pljevlja, Montenegro

e-adresabkjelena@gmail.com
Sažetak
Uvod. Juvenilni nazofaringealni angiofibrom je benigna, vaskularizovana, lokalno agresivna lezija, koja se obično javlja kod adolescentnih momaka. Terapija izbora je hirurško uklanjanje. Kako ovaj tumor pokazuje sklonost ka krvarenju tokom hirurškog uklanjanja, uvođenjem preoperativne embolizacije omogućuje se operacija sa manje krvi, ali i kompletna resekcija tumora. Međutim, ova procedura nije bez komplikacija. Najozbiljnija komplikacija embolizacije jeste migracija embolusa u intrakranijalnu cirkulaciju. Prikaz bolesnika. Prikazujemo slučaj devetogodišnjeg dečaka koji je izgubio vid na levom oku posle preoperativne embolizacije juvenilnog nazofaringealnog angiofibroma zbog okluzije centralne arterije retine. Pregledom literature našli smo svega tri objavljena slučaja okluzije centralne arterije retine nakon embolizacije nazofaringealnog angiofibroma. Ovim radom želimo da ukažemo na mogućnost ove retke i teške komplikacije, kao i na značaj brze i tačne dijagnoze, jer se bolji vidni ishod dobija kod ranog započinjanja lečenja. Zaključak. Opisani slučaj okluzije centralne arterije retine je redak, jatrogeni vaskularni akcident koji može da se javi kao komplikacija embolizacije nazofaringealnih tumora. Lekari (oftalmolozi i otorinolaringolozi) bi trebalo da budu svesni ove teške komplikacije, kao i toga da je ključno detaljno praćenje angiograma radi detekcije bilo kakve vaskularne anomalije, pre i tokom embolizacije.
Reference
Beham, A., Beham-Schmid, C., Regauer, S., Auböck, L., Stammberger, H. (2000) Nasopharyngeal Angiofibroma: True Neoplasm or Vascular Malformation?. Advances in Anatomic Pathology, 7(1): 36-46
Bilbao, J., Martínez-Cuesta, A., Urtasun, F., Cosín, O. (2006) Complications of Embolization. Seminars in Interventional Radiology, 23(2): 126-142
Casasco, A., Houdart, E., Biondi, A., Harish, S., Jhaveri, H.S., Herbreteau, D., i dr. (1999) Major complications of percutaneous embolization of skull-base tumors. AJNR Am J Neuroradiol, 20(1); 179-81
Gupta, A.K., Rajiniganth, M.G., Gupta, A.K. (2008) Endoscopic approach to juvenile nasopharyngeal angiofibroma: our experience at a tertiary care centre. Journal of Laryngology & Otology, 122(11): 1185
Loewenstein, A., Goldstein, M., Roth, A., Lazar, M. (1999) Cilioretinal artery occlusion during coronary catheterization. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 77(6): 717-718
Lund, V.J., Stammberger, H.P., Nicolai, P., Castelnuovo, P., Beal, T., Beham, A., i dr. (2010) European Rhinologic Society Advisory Board on Endoscopic Techniques in the Management of Nose, Paranasal Sinus and Skull Base Tumours. Rhinol Suppl, 22: 1-143
Nicolai, P., Schreiber, A., Bolzoni, V.A. (2012) Juvenile Angiofibroma: Evolution of Management. International Journal of Pediatrics, 2012: 1-11
Ogawa, A.I., Fornazieri, M.A., da Silva, L.V., Pinna, F.R., Voegels, R.L., Sennes, L.U., Junior, P.P., Caldas, J.G. (2012) uvenile angiofibroma: major and minor complications of preoperative embolization. Rhinology Journal, 50(2): 199-202
Önerci, M., Gumus, K., Cil, B., Eldem, B. (2005) A rare complication of embolization in juvenile nasopharyngeal angiofibroma. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 69(3): 423-428
Perić, A., Baletić, N., Cerović, S., Vukomanović-Đurđević, B. (2009) Middle turbinate angiofibroma in an elderly woman. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 7, str. 583-586
Petruson, K., Rodriguez-Catarino, M., Petruson, B., Finizia, C. (2002) Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma: Long-term Results in Preoperative Embolized and Non-embolized Patients. Acta Oto-Laryngologica, 122(1): 96-100
Ramezani, A., Haghighatkhah, H., Moghadasi, H., Taheri, M., Parsafar, H. (2010) A case of central retinal artery occlusion following embolization procedure for juvenile nasopharyngeal angiofibroma. Indian Journal of Ophthalmology, 58(5): 419
Ricardo, L.A.C., Tiago, R.S.L., Fava, A.S. (2003) Angiofibroma nasofaríngeo: revisão de literatura. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, 69(3): 394-403
Trivedi, M., Desai, R.J., Potdar, N.A., Shinde, C.A., Ukirde, V., Bhuta, M., Nair, A.G. (2015) Vision Loss due to Central Retinal Artery Occlusion Following Embolization in a Case of a Giant Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma. Journal of Craniofacial Surgery, 26(5): e451-e453
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP160620388P
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka