Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 31  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 1, str. 73-83
Smanjenje emisije praškastih materija posle rekonstrukcije i modernizacije elektrofilterskih postrojenja na TE 'Nikola Tesla B'
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresazoda_mark@vinca.rs
Projekat:
Smanjenje aerozagađenja iz termoelektrana u JP Elektroprivreda Srbije (MPNTR - 42010)
Poboljšanje kvaliteta i tehnologije sagorevanja domaćih lignita u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih materija iz termoelektrana JP Elektroprivreda Srbije (MPNTR - 33050)

Sažetak
U odgovarajuće propise domaćeg zakonodavstva uključeni su zahtevi iz međunarodnog dokumenta, Direktiva 2001/80/EC, koji se odnose na ograničenje emisije praškastih materija iz velikih termoenergetskih postrojenja. Shodno preuzetim obavezama, od 2005. godine započelo se sa rekonstrukcijama i modernizacijama elektrofilterskih postrojenja svih termoblokova u sastavu JP EPS. Na termoelektrani 'Nikola Tesla B' je tokom 2011. godine izvršena rekonstrukcija i modernizacija elektrofilterskog postrojenja bloka B2, dok je rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja bloka B1 obavljena tokom 2012. godine. Cilj obavljenih rekonstrukcija, finansiranih donacijama Evropske Unije, bio je da se emisija praškastih materija u dimnom gasu iz ovih blokova spusti na nivo ispod 50 mg/Nm3, za normalne uslove i pri garantovanim radnim uslovima kotla i elektrofilterskog postrojenja. U radu su prikazani rezultati merenja koncentracija praškastih materija u dimnom gasu iza elektrofiltera, obavljenih u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9096 i EN 13284-1 nakon rekonstrukcije elektrofilterskih postrojenja termoelektrane TENT B, kao i rezultati ispitivanja obavljenih nakon isteka perioda od godinu dana od završetka rekonstrukcija. Dobijeni rezultati potvrđuju da je izlazna koncentracija praškastih materija ispod garantovane vrednosti, čime je potvrđena uspešnosti izvedenih rekonstruktivnih zahvata.
Reference
*** (2001) Direktiva 2001/80/BZ Bvropskog Parlamenta i Saveta od 23. oktobra o ograničavanju emisije određenih zagađivača u vazduh od strane velikih termopostrojenja
Erić, M., i dr. (2013) Reduction of particulate matter emission of the upgraded electrostatic precipitators at Unit B2 of the TPP Nikola Tesla. u: 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22-25, 750-757, ISBN 978-86-6055-043-1
Erić, M., i dr. (2014) Reduction of particulate matter emission of the upgraded electrostatic precipitators at Unit B1 of the TPP Nikola Tesla. u: Full Papers Proceeding of International Conference Ponjer Plants 2014, 28-31.October, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, 608-618
Erić, M.D., Stefanović, P.Lj., Kisić, D.M. (2010) Reduction verification of the particulate matter emission after electrostatic precipitators reconstruction at units A1, A2, and A4 of the TPP 'Nikola Tesla'. Termotehnika, vol. 36, br. 1, str. 173-180
Gavrić, M., Vlajčić, A., Čeperković, B. (2009) Zelena knjiga Elektropirivrede Srbije. Beograd: JP Elektroprivrede Srbije, Sektor za odnose s javnošću, https://njnjnj.eps.rs/SiteCollectionDocuments/Zelena%20knjiga.pdf
Stefanović, P., i dr. (2013) Particulate emission guarantee test A of the upgraded ESP at Unit B1 of TPP Nikola Tesla B. Vinča, Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Report NIV LTE 529 Report Version 1.O, March
Stefanović, P., i dr. (2014) Particulate emission guarantee test B of the upgraded ESP at Unit B1 of TPP Nikola Tesla B. Vinča, Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Report NIV LTE 548 Report Version 2.O, March
Stefanović, P., i dr. (2013) Particulate matter emission guarantee test B of the upgraded ESP at Unit B2 of TPP Nikola Tesla. Vinča, Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Report NIV LTE 524
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/termoteh1601073E
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka