Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 38, br. 2, str. 109-119
Ekološki i energetski značaj emisije amonijaka u fazama tretmana stajnjakom
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresazormi@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
Bazni izvor amonijaka je poljoprivreda, posebno stočarski farming. Isparavanje NH3 iz životinjskih stajnjaka bazna je staza za gubitak azota, koja izaziva eutrofikaciju, zakišeljavanje i ostale hazarde okruženja. U ovom radu analiziran je efekat tehničkih alternativa tretmana stajnjakom i njegove aplikacije na emisiju amonijaka tokom poljske raspodele, kao i usvajanja N od raznih žita. Cilj rada je saopštavanje načina poboljšanja za korišćenje stajnjačkog N i redukcije njegovog otpuštanja u okruženje. Potencijal amonijaka je amonijum u životinjskom otpadu. U polju, najviši gubici pojavljuju se u intervalu nekoliko časova nakon aplikacije stajnjaka. Generalno, gubici amonijaka nakon poljske aplikacije mogu biti redukovani izborom pogodnih vremenskih uslova, kao veoma uticajnog faktora: niska temperatura i brzina vazduha u okruženju, vlažan period itd. Emisija amonijaka može se redukovati preduzimanjem koraka koji podržavaju brz kontakt između NH3-N iz tečnog stajnjaka sa koloidima zemljišta. Predlažu se sledeći koraci: trenutna inkorporacija i injekcija tečnog stajnjaka za njegovu primenu na golom zemljištu, fleksibilna creva za aplikaciju na useve u porastu, injekcija i fleksibilna creva za primenu na pašnjaku. Nove tehnologije za produkciju biogasa, kao izvora toplotne i kogenerisane električne energije, mogu rešiti ekološke probleme, ali su troškovi visoki. Dakle, u ovom slučaju pojavljuje se problem input/output.
Reference
*** (2000) Vna 931/2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta perāisin olevien nitraattien vessin pāāsyn rajoittamisesta. u: Suomen sāādöskokoelma 2000, N: o 931. Finnish
Aldag, R., Döhler, H. (1990) Arbeitsmaterialien des Bundesamtes für Ernāhrung und Forstwirtshchaft. Frankfurt, March
Amann, M., Bertok, I., Cofala, J., Gyarfas, F., Heyes, C., Klimont, Z., Schöpp, W., Winiwarter, W. (2005) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) programme. International Institute for Applied System Analysis, str. 1-79
E.P.A. (2004) Air quality criteria for particulate matter. Center for Environmental Assessment - RTP Office, Volume 1
Galloway, J.N., Aber, J.D., Erisman, J., Seitzinger, S.P., Howarth, R.W., Cowling, E.B., Cosby, J.B. (2003) The Nitrogen Cascade. BioScience, 53(4): 341
Holland, E.A., Braswell, B.H., Sulzman, J., Lamarque, J. (2005) Nitrogen deposition onto the United States and western Europe: Sythesis of observations and models. Ecological Applications, 15(1): 38-57
Krausmann, F. (2004) Milk, Manure, and Muscle Power. Livestock and the Transformation of Preindustrial Agriculture in Central Europe. Human Ecology, 32(6): 735-772
Velthof, G.L., Nelemans, J.A., Oenema, O., Kuikman, P.J. (2005) Gaseous nitrogen and carbon losses from pig manure derived from different diets. Journal of environmental quality, 34(2): 698-706
Zoranović, M., Potkonjak, V., Tomić, J. (2007) Prečišćavanje vazduha u objektima za svinje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 116-123
Zoranović, M., Bajkin, A., Vujić, Ž. (2009) Konvencionalni i razvojni tretmani otpadne vode u stočarstvu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 1-8
Zoranović, M., Potkonjak, V., Jan, T., Ivanišević, M. (2011) Problemi aerobnih i anaerobnih emisija gasova iz stočnog stajnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, 37(2): 213-222
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2011)
Problemi aerobnih i anaerobnih emisija gasova iz stočnog stajnjaka
Zoranović Miodrag, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2014)
Dimenzionisanje cevovodno-injektorskog sistema za raspodelu tečnog stajnjaka
Zoranović M., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2015)
Energetski potencijali tečnog stajnjaka
Zoranović Miodrag, i dr.

prikaži sve [5]