Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2009, vol. 35, br. 4, str. 260-267
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/09/2009
Standardi za peletirana i briketirana biogoriva
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: mbrkic@polj.ns.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. NP EE 273021

Sažetak

Evropsko tržište energetskih peleta i briketa od biomase formirano je pre šest godina. Očigledno, na osnovu pregleda literature i praktičnog iskustva, nema konačno usaglašenog jedinstvenog standarda kvaliteta za proizvodnju energetskih peleta i briketa. Ove standarde donele su Austrija (ÖNORM M1735 za brikete i pelete), Švedska (SS 187120 za pelete i SS 187121 za brikete) i Nemačka (DIN 51731 za brikete i pelete). Ostale zemlje koriste navedene standarde, npr. Finska koristi standard od Švedske. Evropski peletni centar (EPC) sa sedištem u Danskoj i operativnom koordinacijom 18 evropskih zemalja, doneo je sveobuhvatno definisan standardni metod za analizu i klasifikaciju peleta. Cilj ovog rada je analiza evropskih standarda, harmonizacija podataka i preporuka za izradu kvalitetnog standarda za peletirana i briketirana biogoriva u Republici Srbiji.

Ključne reči

Reference

BANZ (2006) Pellet Fuel Standards essential for a growing industry. http://www.bioenergy.org.nz/documents/publications/workshops/Nov_06/Pellet_Fuel_Standards_essential_for_a_growing_industry.pdf
Brkić, M., Janić, T. (2008) Evropski standard za peletirana i briketirana biogoriva. Revija agronomska saznanja, 18(5):80-83
Brkić, M., Janić, T. (2008) Briketiranje i peletiranje biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 78-86
European Pellet Centre (2005) Quality standards for pellets in European countries. http://www.pelletcentre.info
Forever Fuels (2006) Pellet Standards. http://www.foreverfuels.com/view/standards