Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 161  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2018, br. 34, str. 119-132
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.14415/zbornikGFS34.09

Creative Commons License 4.0
Uloga geodezije u projektima energetske efikasnosti
aAfilijacija nije data
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: marina.davidovic@uns.ac.rs, ninkov.tosa@gmail.com, milantri@eunet.rs, tatjana.kuzmic@uns.ac.rs

Sažetak

Energija je po svojoj prirodi uzrok i pokretač mnogih promena. Adekvatno upotrebljena, veoma je važan činilac uspona čoveka i njegovog progresa. Danas, širom sveta postoji trend rasta implementacije obnovljive energije, a posebno sunčeve svetlosti. Cilj ovog rada je da istraži ulogu geodezije u projektima energetske efikasnosti, a na primeru montiranih solarnih panela na ravne krovove jednog određenog područja. U radu je akcenat na pozicioniranju datih panela, te proračunu energije koju oni daju, uzevši u obzir njihovu lokaciju, orijentaciju, nagib, površinu i period sunčevog zračenja.

Ključne reči

geodezija; solarni paneli; urbano područje; energija

Reference

*** (2016) Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije. Službeni glasnik RS, № 56, p.p. 1-15
Amižić, J.P., Primorac, Ž., Škurla, I. (2013) Energetska perspektiva Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na zaštitu Jadranskoga mora. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, № 50, 4/2013, p.p. 823. 8533
Chow, T.T. (2010) A review on photovoltaic/thermal hybrid solar technology. Applied Energy, 87(2): 365-379
Copper, J.K., Sproul, A.B., Bruce, A.G. (2016) A method to calculate array spacing and potential system size of photovoltaic arrays in the urban environment using vector analysis. Applied Energy, 161: 11-23
Davidović, M., Ninkov, T., Trifković, M., Kuzmić, T. (2018) Primena metoda inženjerske geodezije kod 3D modelovanja prostora i objekata u projektima energetske efikasnosti. Izgradnja, 1-3, p. 47-57
Dunović, M. (2011) Energetsko pitanje u Evropskoj uniji - Geopolitika EU u kontekstu energetskih izvora i energetske učinkovitosti. Split: Naklada Protuđer, 1-162
Kendrišić, V. (2015) Fotonaponski solarni sistemi i solarne elektrane. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Diplomski rad
Lambić, M. (2011) Studija o proceni ukupnog solarnog potencijala - solarni atlas i mogućnosti proizvodnje i korišćenja solarne energije na teritoriji AP Vojvodine. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Studija
Mulahusić, A., Gajski, D., Tuno, N., Topoljak, J., Zec, E., Bojić, M. (2015) Primjena laserskog skeniranja pri analiziranju štete na vozilima nakon prometnih nesreća. Geodetski list, 2, vol. 69 (92)
Ošlaj, M., Muršec, B. (2010) Bioplin kao obnovljivi izvor energije. Tehnički vjesnik, №.1, vol 17, p.p.109-114
Potsiou, C., Doytsher, Y., Kelly, P., Khouri, R., Mclaren, R., Mueller, H. (2010) Rapid urbanization and mega cities: The need for spatial information management. International Federation of Sureyors (FIG) Publication, № 48, p.p.1-25
Radonjić, B., Vujošević, I. (2013/2014) Ekonomski aspekti proizvodnje električne energije. Matica crnogorska, 56/57, p. 365-402
Solangi, K.H., Islam, M.R., Saidur, R., Rahim, N.A., Fayaz, H. (2011) A review on global solar energy policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(4): 2149-2163
Šimić, Z. (2010) Energija sunca, predavanja. Zagreb: Fakultet elektrotehnike i računarstva
Torabi, R., Sahovic, N., Rodrigues, S., Mata-Lima, H., Morgado-Dias, F. (2016) Cost-effectiveness analysis of roof-top PV systems in Montenegro and Serbia. u: 2016 4th International Symposium on Environmental Friendly Energies and Applications (EFEA), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), str. 1-7