Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 24  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2015, vol. 44, br. 4, str. 45-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ZZ1504045M


Epidemija salmoneloze među gostima rođendanskog slavlja u Beogradu
aGradski zavod za javno zdravlje, Beograd
bDom zdravlja Palilula, Beograd

e-adresa: slavica.maris@zdravlje.org.rs

Sažetak

U radu su prikazane karakteristike epidemije salmoneloze među gostima rođendanskog slavlja u Beogradu koja se dogodila 24-28. 1. 2015. godine. U ovom radu korišćeni su deskriptivni i analitički metod. Izvori podataka za epidemiju salmoneloze bili su informacija Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i nalazi mikrobiološke laboratorije Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Podaci od obolelih i eksponiranih u epidemiji salmoneloze prikupljeni su ciljanim epidemiološkim upitnikom. U epidemiji je obolelo 13 osoba, 'stopa javljanja' u ovoj epidemiji je iznosila 72,2%. Inkubacioni period kod obolelih se kretao od 6 do 86 sati. 'Stopa javljanja' za muškarce je iznosila 70,0%, a za žene 75,0%. Najveći broj obolelih je registrovan u uzrasnoj grupi od 20 do 29 godina (38,5% obolelih). Značajan relativni rizik dobijen je za dve konzumirane vrste hrane: ruska salata (RR je 1,4) i slana torta (RR je 1,3). Izvor zaraze su najverovatnije bila kontaminirana jaja, od kojih je na neadekvatan, epidemiološki nebezbedan način napravljen majonez koji je korišćen u pripremi ruske salate i slane torte. Za prevenciju porodičnih epidemija salmoneloza veoma je značajna prosvećenost stanovništva o rizicima korišćenja termički neobrađenih namirnica (jaja), kao i o važnosti higijensko­ epidemioloških navika.

Ključne reči

epidemija; salmoneloze; relativni rizik

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Majowicz SE, Musto J, Scallan E, Angulo FJ, Kirk M, O’Brien SJ, Jones TF, Fazil A, Hoekstra RM. The global burden of nontyphoidal Salmonella gastroenteritis. Clin Infect Dis 2010; 50(6): 882−889.
Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, Tauxe RV, Widdowson MA, Roy SL et al. Foodborne illness acquired in the United States - major pathogens. Emerg Infect Dis 2011; 17: 7−15.
Havelaar AH, Ivarsson S, Löfdahl M, Nauta MJ. Estimating the true indidence of campylobacteriosis and salmonellosis in the European Union. Epidemiol Infect 2012; 13: 1−10.
Feasey NA, Dougan G, Kingsley RA, Heyderman RS and Gordon MA. Invasive nontyphoidal salmonella disease: an emerging and neglected tropical disease in Africa. Lancet 2012; 379 (9835): 2489−99.
Jackson BR, Griffin PM, Cole D, Walsh K and Chai SJ. Outbreak-associated Salmonella enterica serotypes and food commodities, United States, 1998-2008. Emerg Infect Dis 2013; 19(8): 1239−1244.
European Food Safety Authority (EFSA) and European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012. EFSA Journal 2014; 12(2): 3547.
Maris S. Epidemiološke karakteristike salmoneloza u populaciji Beograda za period 1994−2013. godine. Magistarska teza, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2014.
Gradski zavod za javno zdravje Beograd, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Informacija o epidemiji salmoneloze među gostima rođendanskog slavlja organizovanog u jednoj porodici na teritoriji GO Rakovica, br. 36/28 od 6. 2. 2015. godine.