Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 73  
Back povratak na rezultate
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor'
2019, vol. 24, br. 72, str. 135-140
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/12/2019
doi: 10.5937/medgla1972135P
Creative Commons License 4.0
Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa Diabetes mellitusom
aOdeljenje za infektivne i tropske bolesti Opšte bolnice Užice, Užice
bInstitut za javno zdravlje, Užice
cKlinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd
dUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: sladjanapj@gmail.com

Sažetak

Uvod: Infekcije urinarnog trakta su među najčešćim infekcijama u vanbolničkoj i bolničkoj sredini. Bolesnici oboleli od dijabetesa imaju češće urinarne infekcije, kao i komplikacije ovih infekcija. Cilj istraživanja je bio ispitivanje bakterijskih uzročnika i kliničkog toka bolničkih i vanbolničkih urinarnih infekcija kod bolesnika sa diabetes mellitusom. Metodi istraživanja: Ispitani su bolesnici sa diabetes mellitus-om lečeni zbog urinarnih infekcija na Odeljenju za infektivne bolesti Opšte bolnice Užice, od januara 2009. do decembra 2018. godine. Prikupljeni su epidemiološki, klinički, biohemijski i mikrobiološki podaci. Bakterijski uzročnici su dokazani zasejavanjem na standardne podloge za rast Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija. Rezultati: Od ukupno 772 bolesnika sa diabetes mellitusom koji su imali simptomatsku infekciju urinarnog trakta, kod 402 bolesnika urinarna infekcija je nastala u bolničkim uslovima. Od svih ispitanika, 67.7% su bile žene. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija nastalih van bolnice bili su Escherichia coli, Klebsiella sp, Enterococcus (47%, 31%, 10%), a među bolničkim sojevima Klebsiella sp, Escherichia coli, Proteus mirabilis (41%, 32%, 9,7%). Komplikacije (sepsa, urinarna opstrukcija, pijelonefritis) su nastale kod 23.8% urinarnih infekcija nastalih van bolnice i kod 3,7% bolničkih infekcija. Plasiran urinarni kateter pre pojave infekcije imalo je 57.8% bolesnika, od čega 97,8% onih sa bolničkim poreklom urinarne infekcije. Zaključak: Najčešći uzročnici infekcije urinarnog trakta bolesnika sa dijabetesom su Escherichia coli i Klebsiella species, u bolničkim i vanbolničkim uslovima. Enterococcus je češći uzročnik vanbolničkih infekcija. Od ove infekcije češće obolevaju žene. Simptomi i komplikacije su prisutniji u slučaju vanbolničke infekcije. Korišćenje urinarnog katetera značajno doprinosi nastanku bolničke urinarne infekcije.

Ključne reči