Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 73  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2018, vol. 146, br. 3-4, str. 203-206
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 24/05/2018
doi: 10.2298/SARH170504125K
Simultani bilateralni spontani pneumotoraks
Vojnomedicinska akademija, Klinika za grudnu hirurgiju, Beograd

e-adresa: kostovski.vanja@gmail.com

Sažetak

Uvod Simultani bilateralni spontani pneumotoraks (SBSP) jeste potencijalno životno ugrožavajuće stanje, koje može imitirati brojna plućna oboljenja. Cilj ovog prikaza je bio da iznese kliničku sliku, teškoće u dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa SBSP. Prikaz bolesnika Žena stara 23 godine javila se u hitnu pomoć zbog progresivne dispneje i obostranog bola u grudnom košu, koji traju dva dana. Auskultacijom pluća utvrđeno je oslabljeno disanje u projekciji oba plućna vrha. Za vreme pregleda dolazi do intenziviranja tegoba uz pojavu agitiranosti. Analizom gasova arterijske krvi utvrđena je respiratorna insuficijencija (tip 2) sa parametrima: pH = 7,34, PaCO2 = 6,3 kRa i PaO2 = 7,9 kRa. Hitnom radiografijom pluća je vizualizovan obostrani parcijalni pneumotoraks (oko 30%). Učinjena je hitna bilateralna torakalna drenaža sa parcijalnom rezolucijom pneumo-toraksa obostrano. KT grudnog koša ukazuje na rezidualni pneumotoraks obostrano sa multiplim apikalnim bulama. Potom je bolesnica podvrgnuta video-asistiranoj torakoskopiji sa obostranom apikoektomijom, bulektomijom i pleuralnom abrazijom. Drenovi su odstranjeni trećeg postoperativnog dana, a kontrolna radiografija je pokazala potpunu obostranu rezoluciju pneumotoraksa. Otpuštena je na kućno lečenje bez komplikacija. Zaključak Za pravovremenu dijagnozu i uspešno lečenje bolesnika sa SBSP bitno je pravovremeno prepoznavanje kliničke slike i poštovanje dijagnostičkog i terapijskog algoritma.

Ključne reči

Reference

Abdala, O.A., Levy, R.R., Bibiloni, R.H., Viso, H.D., de Souza, M., Satler, V.H. (2001) Advantages of video assisted thoracic surgery in the treatment of spontaneous pneumothorax. Medicina (B Aires), 61(2): 157-60
Athanassiadi, K., Kalavrouziotis, G., Loutsidis, A., Hatzimichalis, A., Bellenis, I., Exarchos, N. (1998) Surgical treatment of spontaneous pneumothorax: Ten-year experience. World J Surg, 22(8): 803-6
Barker, A., Maratos, E.C., Edmonds, L., Lim, E. (2007) Recurrence rates of video-assisted thoracoscopic versus open surgery in the prevention of recurrent pneumothoraces: a systematic review of randomised and non-randomised trials. Lancet, 370(9584): 329-335
Chau, V.W.S., Patel, P., Meghjee, S.P.L. (2013) Simultaneous bilateral spontaneous pneumothoraces in a patient with occupational asthma. Case Reports, 2013(sep02 1): bcr2013200080-bcr2013200080
Eguchi, T., Hamanaka, K., Kobayashi, N., Saito, G., Shiina, T., Kurai, M., Yoshida, K. (2011) Occurrence of a Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax Due to a Pleuro-Pleural Communication. Annals of Thoracic Surgery, 92(3): 1124-1126
Graf-Deuel, E., Knoblauch, A. (1994) Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax. Chest, 105(4): 1142-1146
Henry, M. (2003) BTS guidelines for the management of spontaneous pneumothorax. Thorax, 58(90002): 39ii-52
Itard, J.E. (1803) Dissertation sur le pneumothorax ou les congestions gaseuses quise forment dans la poitrine. Paris, Thesis
Luh, S. (2010) Diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax. Journal of Zhejiang University SCIENCE B, 11(10): 735-744
Melton, L.J., Hepper, N.C.G., Offord, K.P. (1979) Incidence of spontaneous pneumothorax in Olmsted County, Minnesota: 1950-1974. Am Rev Respir Dis., 120(6): 1379-82
Parrish, S., Browning, R.F., Turner, F.J., Zarogoulidis, K., Kougioumtz, I., Dryllis, G., i dr. (2014) The role for medical thoracoscopy in pneumothorax. J Thorac Dis, 6(S4):S383-91
Sahn, S.A., Heffner, J.E. (2000) Spontaneous Pneumothorax. New England Journal of Medicine, 342(12): 868-874
Sayar, A., Turna, A., Metin, M., Kûçûkyagci, N., Solak, O., Gürses, A. (2004) Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax Report of 12 Cases and Review of the Literature. Acta Chirurgica Belgica, 104(5): 572-576
Wilkie, S.C. (2001) Bilateral spontaneous pneumothorax--the case for prompt chest radiography. Emergency Medicine Journal, 18(2): 145-145