Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 73  
Back povratak na rezultate
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2017, vol. 89, br. 1, str. 37-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
objavljeno: 18/09/2018
doi: 10.5937/gakv1701037D
Kriminalitet i kaznena politika
Viši sud u Sremskoj Mitrovici, Krivično odeljenje, Sremska Mitrovica

Sažetak

U suzbijanju i sprečavanju kriminaliteta uopšte, jedan od segmenata je i kaznena politika. Međutim, propisivanjem strogih kazni, podizanjem posebnog minimuma i maksimuma neće se smanjiti kriminalitet. Posebno se to neće učiniti propisivanjem zabrane ublaženja kazne zatvora za najteža krivična dela. Naime, moraju se lečiti uzroci kriminaliteta, a to su: ekonomski, socijalni, politički, migracija stanovništva, nezaposlenost i dr. Time se bavi etiologija, kao grana kriminologije. Kriminalitet je 'bolest društva' i da bi se bolest lečila, moraju se sagledati njeni uzroci. Ovaj rad je pokušaj da se skrene pažnja na suštinu problema jer se često 'populistički' govori o porastu kriminaliteta i 'blagim kaznama' koje odmeravaju sudovi, što je u suprotnosti sa doktrinernim principima i sudskoj praksi.

Ključne reči