Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 24, br. 2, str. 107-120
Empirijski pristup u praćenju i dokumentovanju razvoja i napredovanja dece sa smetnjama u razvoju tokom usmerenih aktivnosti likovnog vaspitanja
aVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ključne reči: deca sa smetnjama u razvoju; aktivnosti likovnog vaspitanja; prećenje; dokumentovanje
Sažetak
Praćenje i dokumentovanje razvoja dece sa smetnjama u razvoju autori razmatraju sa gledišta refleksije u praksi vaspitača, a ne kao formalno prikupljanje dokumentacije. Aktivnosti likovnog vaspitanja sagledavaju se kao mogućnost da vaspitači steknu realniji uvid u razvoj i napredovanje predškolske dece. Produkti likovnog vaspitanja su egzaktni pa u tom smislu mogu da se analiziraju nakon aktivnosti, ali i sa određene vremenske distance. Diskurs vaspitača i produkata likovnih aktivnosti jeste dobra osnova za planiranje i programiranje vaspitno-obrazovnog rada. Tokom realizacije likovnih aktivnosti vaspitač ima mogućnost da posmatra ponašanje dece i pravi beleške. U istraživanju je učestvovalo 127 vaspitača. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik koji sadrži pored opštih podataka o ispitanicima i 12 pitanja koja se odnose na opažanja vaspitača o pripremi dece sa smetnjama u razvoju za polazak u školu. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje značajne statističke razlike u odgovorima vaspitača na nekoliko tvrdnji. Zaključak rada da je vaspitači u svojoj praksi treba da koriste usmerene likovni aktivnosti kao jedan od najpouzdanijih izvora za dokumentovanje i praćenja razvoja predškolske dece. U tom pravcu treba da unapređuju svoju praksu i doprinose kreativnosti vaspito-obrazovnog procesa koji će zasnivati na individualnim interesovanjima i sposobnostima dece.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka