Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 64, br. 1, str. 5-10
Program praćenja degradacije materijala u eksploataciji i procjena sigurnosti konstrukcije za produženje životnog vijeka
Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla, Bosna and Hercegovina

e-adresaavdic.inz@gmail.com
Ključne reči: parni kotao; cijevni sistem; stanje materijala; ispitivanje; proračun; nivo degradacije; puzanje; visoka temperatura
Sažetak
Praćenje i procjena stanja materijala cijevnih sistema koji rade na povišenim temperaturama, vršeno je na osnovu proračuna teoretskog radnog vijeka elemenata parovaoda koji se zasniva na proračunu degradacije materijala usljed puzanja i malocikličnog zamora. Ovaj rad prikazuje program koji se posebno koristi za praćenje ponašanja materijala u cijevnom sistemu u eksploataciji. Program se temelji na proračunu maksimalnog naprezanja u stijenci pojedinog elementa parovoda, a zavisi od izmjerenih temperature i pritisaka, kao i izmjerenih najmanjih debljina stijenke tog elementa. Na taj način moguće je izračunati ukupan nivo degradacije materijala. Ispitivanja su rađena na kotlovskom postrojenju u TE Tuzla, Bosna i Hercegovina. Ovakvim načinom praćenja i ispitivanja materijala stvara se osnova za pravovremeno donošenje odluke o popravkama, sanaciji, zamjeni ili revitalizaciji postrojenja ili kritičnih komponenata, što može rezultirati produženjem vijeka trajanja.
Reference
Bradley, E.F., ed. (1979) Source Book on Materials for Elevated Temperature Applications. American Society for Metals
Jakšić, S. (1994) Kritična točka energetske i procesne opreme u eksploataciji. Zagreb: EGE
Jakšić, S. (1993) Praćenje stanja materijala energetske, procesne i naftne opreme u eksploataciji. Zagreb: EGE
Jakšić, S. (1981) Utvrđivanje i praćenje stanja materijala i zavarenih spojeva energetske i procesne opreme u eksploataciji. Zavarivanje, Zagreb, 24
Juraga, I., Ljubić, K., Živčić, M. (1998) Pogreške u zavarenim spojevima. Zagreb: HDTZ
Lypolt, A. (1993) Istraživanje i praćenje stanja materijala u naftnoj i petrokemijskoj industriji. Zagreb: EGE
Lypolt, A. (1998) Važnost pouzdane procjene rezultata ispitivanja u produljenju vijeka trajanja postrojenja. u: Zbornik radova MATEST 98, Brijuni
Malčević, S. (1993) Ocjena stanja materijala energetskih postrojenja. Zagreb: EGE
Rothman, M.F., ed. (1985) High Temperature Corrosion in Energy Systems. The Metallurgical Society
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1901005A
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2019.