Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, br. 62, str. 207-218
Načelo raspravnosti u krivičnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: raspravnost; stranke; krivičnoprocesne funkcije; sud; glavni pretres; istraga; žalba
Sažetak
Mogućnost krivičnopravnih stranaka, da iznesu sopstveni stav o krivičnoj stvari, ali i da se izjasne o stavu suprotstavljene stranke, kao okosnicu načela kontradiktornosti, čini ugaoni kamen postupka utvrđivanja odlučnih činjenica. Krivični postupak, normativno izgrađen kao spor ravnopravnih stranaka, predstavlja optimalni institucionalni ambijent, za ostvarivanje proklamovanog zadatka krivične procedure. Iz toga proističe važnost načela kontradiktornosti (raspravnosti), koje nije izričito formulisano u ZKP-a, ali nedvosmisleno proizlazi iz procesnog položaja krivičnoprocesnih stranaka. Iako se načelo kontradiktornosti, primarno realizuje na glavnom pretresu, elementi ovog načela zastupljeni su i u ostalim fazama krivičnog postupka. Osnovni preuslov za ostvarivanje principa kontradiktornosti, jeste, da se krivični postupak normativno izgradi kao stranački postupak. U savremenom krivičnom postupku, načelo monofunkcionalnosti jedna je od osnovnih odrednica obaju tipova ovog postupka, koje otvara put ostvarivanju načela kontradiktornosti.
Reference
Brkić, S. (2010) Kritički osvrt na prvu glavu radne verzije Nacrta ZKP Srbije od 14.9.2010. godine. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 2, str. 71-93
Hampton, C. (1982) Criminal procedure. London: Sweet & Maxwell
Krapac, D. (1995) Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Zagreb: Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava
Pavišić, B. (2002) Talijanski kazneni postupak. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta
Škulić, M. (2010) Pogrešna koncepcija Nacrta Zakonika o krivičnom postupku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 2, str. 41-70
Tenekides, C.G. (1897) Dé la defense en matiére criminelle RR these, citirano prema: Nikola Matovski, Branilac u krivičnom postupku, Vranje, 1984. Paris
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.