Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
Energetska i eksergetska analiza termoelektrane na fosilna goriva
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet

e-adresamilan.djordjevic@pr.ac.rs
Sažetak
Globalni rastući trend potražnje energije, praćen zavisnošću od fosilnih goriva i njihovim uticajem na životnu sredinu, izaziva stalan interes za anlizu efikasnosti opreme i reviziju postojećih energetskih postrojenja. Ovaj rad je fokusiran na termodinamičku analizu termoelektrane na ugalj 'Kolubara - blok A5', uzimajući u obzir koncept energetskih gubitaka, produkcije entropije i destrukcije eksergije. Najznačajniji energetski gubici javljaju se u kondenzatoru, gde se energija predaje okolini, dok se destrukcija eksergije najvećim delom dešava u kotlu. Rezultati energetskog i eksergetskog učinka elektrane sračunati su za radne režime pri maksimalnom opterećenju i pri 75% od maksimalnog opterećenja. Svaka komponenta sistema je modelirana kao 'crna kutija', dok su energetski i eksergetski bilansi određeni na osnovu radnih parametara postrojenja. Energetska efikasnost energetskog ciklusa, sračunata na osnovu specifične količine toplote dovedene pari, iznosi 32,1% i 33,1%, dok je eksergetska efikasnost 30% i 33%, u zavisnosti od radnog režima.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka