Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 45-74
Načelo pravičnog suđenja i kriminalistička znanja javnog tužioca
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresafejes@sbb.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija I novi pravni izazovi

Ključne reči: Krivični postupak; pravično postupanje; kriminalistika; javni tužilac
Sažetak
Od nastanka ljudskog društva bilo je sukoba među ljudima. Oduvek je bilo i nekog postupka za rešavanje tog sukoba. Nastankom države taj postupak dobija određenu pravnu formu, saglasnu aktuelnim uslovima i potrebama društva. Tako je nastao krivični postupak kao instrument rešavanje sukoba među članovima društva. U savremenom društvu osnovna funkcija krivičnog postupka je u suštini ostala ista, ali treba da bude u saglasnosti sa savremenim uslovima, potrebama i principima izraženim kroz osnovna načela postupka. Jedan od najznačajnijih novina na tom planu u našem krivičnom zakonodavstvu je načelo pravičnog postupanja koji treba da bude izraz savremenih tendencija i shvatanja krivičnog postupka. Međutim, nema jedinstva oko definisanja tog pojma i određivanja faktora koji utiču na njegovu realizaciju. Praktično, skoro svi instituti krivičnog postupka utiču u manjoj ili većoj meri na ostvarenje načela pravičnog postupanja u krivičnom postupku. Apstraknu rang listu je nemoguće postaviti. Koji institut kakav začaj ima, zavisi od konkretnog slučaja. U svakom slučaju, pravni instituti koji se odnose na otvaranje i sprovođenje istrage su od velikog značaja. Pravna načela se ne ostvarujusama od sebe. Njih oživljavaju ljudi koji ih sprovode. Kvalitet njihovog oživotvorenja u bitnoj meri zavisi od stručnog znanja, savesnosti, opšte kulture i drugih subjektivnih faktora lica koja ih sprovode. Zbog toga, u radu razmatramo jedan kompleks pitanja od nadasve velike važnosti sa aspekta efikasnog ostavarenja optužnog načela (tj. suzbijanja kriminaliteta) i pravičnog postupanja sa licima sumnjivim da su učinoci krivičnih dela: kriminalističko obrazovanje javnih tužilaca.
Reference
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 391
Beljanski, S., Ilić, G., Majić, M. (2011) Zakonik o krivičnom postupku. Beograd, Predgovor, str. 33
Bertel, C. (1984) Grundriss des österreichischen Strafprozessrechts. Wien
Brkić, S. (2013) Krivično procesno pravo II. Novi sad, str. 86
Feješ, I. (2015) Položaj osumnjičenog u istrazi po odredbama o otvaranju istrage i prikupljanju dokaza u korist odbrane Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine. u: Harmonizacija srpskogi mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Tematski Zbornik radova, Novi Sad: Pravni fakultet, str. 264
Feješ, I. (2014) Primena računa verovatnoće u oceni dokaza. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 173-192
Feješ, I. (2014) Položaj okrivljenog u istrazi u nekim istorijskim modelima krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 103-129
Feješ, I. (2002) Savremeni kriminalitet i dokazno pravo. Novi Sad
Fenyvesi, C., Herke, C., Tremmel, F. (2004) Új magyar büntetőeljárás. Budapest-Pécs, str. 381
Fenyvesi, C. (2004) A XXI századi bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái. Magyar Tudomány, br. 6, str. 761-765
Fenyvesi, Cs. (2014) A kriminalisztika tendenciái. Budapest-Pécs, str. 207-243
Friedrich-Christian, S. (1997) Strafprozessrecht. München, str. 12
Grubač, M.V. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet Union, Pravni fakultet, str. 252
Hellmann, U. (1998) Strafprozeßrecht. Berlin-Heidelberg: Springer Nature
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, str. 631
Karsai, K. (2015) Alapelvi (r)evolució az európai büntetőjogban. Szeged
Kindhaeuesrer, U. (2010) Strafprozessrecht. Baden-Baden, str. 53
Krivokapić, V. (2001) Savremene tendencije u kriminalistici. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 39, br. 1, str. 51-73
Peters, K. (1985) Strafprozess. Heidelberg, str. 80 i 87
Putzke, H., Scheinfeld, J. (2012) Strafprozessrecht. München, str. 31
Roxin, C. (1989) Strafverfahrensrecht. München, str. 244
Schroeder, F.C., Verrel, T. (2011) Strafprozessrecht. München, str. 161
Seiler, S. (2009) Strafprozessrecht. Wien, str. 31
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet - Institut za pravne i društvene nauke
Škulić, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 83 i sled
Škulić, M. (2007) Komentar ZKP. Beograd, str. 840-841
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-13362
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka