Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 616  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2019, vol. 48, br. 2, str. 7-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZZ1902007M


Faktori rizika za prelome kuka kod starih
Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

Sažetak

U razvijenim zemljama Evrope i Severne Amerike zadnjih godina je konstantovano značajno povećanje broja preloma kuka u populaciji osoba starijih od 65 godina. Prelomi kuka su gotovo uvek povezani sa padom i razmerno rastu posle 60-e godine. Približno 17% muškaraca i 30% žena doživi prelom kuka. Brojna istraživanja su detektovala faktore rizika koji pospešuju rizik od preloma kuka. Prva grupa su glavni faktori rizika koji su uzročno, nezavisno od drugih faktora povezani sa prelomom kuka. To su nepreventivni faktori (pol, rasa, klima) i preventivni faktori: osteoporoza, padovi i biomehanički rizici fraktura kuka. Druga grupa su predisponirajući faktori koji su povezani sa rizikom od preloma kuka, ali nema dokaza da je TA veza nezavisna u odnosu na druge faktore. To su: nasleđe, komorbiditet, medikamenti, ishrana, fizička aktivnost i pušenje. Treća grupa su uslovni faktori rizika koji su u vezi sa prelomom kuka, ali nema dokaza da je TA veza uzročna. To su zloupotreba alkohola i kofeina. Epidemiološke studije, koje imaju za cilj proučavanje preloma kuka, su svakako od velike važnosti u formiranju strategije ne samo lečenja, već i prevencije sa konačnim ciljem smanjenja njihovog broja i smanjenja mortaliteta.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Slavković S. Ortopedija: oboljenja. U: Maksimović VŽ. ur. Hirurgija: Udžbenik za studente medicine, Beograd, Medicinski fakuletet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za hirurgiju sa anesteziologijom, CIBID, 2010; 846-850.
Finkelsein SJ. Osteoporoza. U: Sesil, Udžbenik interne medicine, Beograd, Slavjanskaja d.o.o, 2013; 1366-1372.
Marčeta E. Saobraćani traumatizam i stari. Gerontologija, 2015; 2: 57-74.
Ahronheim JC. Posebne teškoće gerijatrijskih bolesnika. U: Sesil. Beograd, Slavjanskaja d.o.o, 2013; 24.
Dragašević NT. Poremećaji hoda i padovi u starosti. U: Savremena gerijatrija 2003, Davidović M, Milošević DP, Kostić US (ur), Beograd, Izdanje urednika, 2003; 147-150.
Dulić VT, Tulić GD, Vučetić UČ i sar. Epidemiološki aspekti preloma kuka. Acta clinica, 2003; 3(3): 9-22.
Tulić DžG, Vučetić VB. Faktori rizika za prelome proksimalnog okrajka butne kosti. Acta clinica, 2003; 3(3): 23-28.
Gledović Z. i sar. Epidemiologija. 1. Izdanje, Beograd, Medinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID, 2006; 189.
Đurica S. Osteoporoza. U: Savremena gerijatrija 2003. (ur) Davidović M, Milošević DP, Kostić VC, Beograd, Izdanje urednika, 2003; 61-64.
Popović BO. Osteoporoza i prelomi kuka. Acta clinica, 2003; 3(3): 39-41.
Pećina M, Ruszkowski I. Ortopedske bolesti. U: Duraković Z i sar. Gerijatrija: medicina starije životne dobi. Zagreb, C.T. - Poslovne informacije d.o.o, 2007; 492-496.
Popović BD, Dulić VB. Biomedicinski aspekti rizika za frakturu kuka. Acta clinica, 2003; 3(3). 29-38.
Swiontkowski ME. Intercapsular fractures of the hip. J bone Joint Surg (AM), 1994; 76 (1): 129-138.
Langlois JA, Harris T, Looker AC, Medans J. Weight change between age 50 years and old age is associated with risk of hip, fracture in white women aged 67 and older, Arca Intern Med, 1996; 156: 989-994.
Rađen S. Ishrana: uloga u unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti. Beograd, Odbrana, 2012; 49 i 77.
National cancer Instityte, Eathing, Activity and Lifestyle (HEAL) study. http://healthcarededelivery.cancer.gov/heal
Benowitz NL. Duvan. U: Sesil. Beograd, Slavjanskaja d.o.o. 2007; 33-35.
Dimitrijević I. Bolesti zavisnosti. U: Psihijatrija udžbenik za studente medicine, Jašović-Gašić M, Lečić Toševski D. (ur). Beograd, Medicinski fakultet, 2010; 102-103.