Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 31-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845031J
Creative Commons License 4.0
O nekim specifičnostima Sarićeve Mitrove Amerike - udeo fantastike u građenju lika Mitra Glušice
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: mjmihajlovic@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

U radu se ukazuje na poetičku različitost Sarićevog romana Mitrova Amerika u odnosu na već izgrađenu prepoznatljivu poetiku njegovih prethodnih ostvarenja i akcenat se stavlja na poetičke novine, kakvima pripada postmodernistički prosede, sa elementima fantastičnog, iracionalnog i somnabulnog. Izmeštajući, i fizički i metafizički, mitopoetski prostor Banjana iz svojih ranijih romana u geografsku udaljenost i duševnu usamljenost svog glavnog junaka Mitra Glušice, Sarić, kroz Mitrove identitetske krize i njegov doživljaj poremećenosti unutrašnjeg sveta, znatno pomera granice svog pripovedačkog postupka, jer njegova vizija sveta sada postaje povezana sa fantastikom.

Ključne reči

Reference

Abot, P.H. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, Prevela Milena Vladić
Dunđerin, A.Đ. (2018) 'Erotsko, mitsko i istorijsko u romanima Petra Sarića. Gračanica: Dom kulture 'Gračanica', 99-139
Henri, D. (2012) Budućnost romana. Beograd: Službeni glasnik, priredila Biljana Dojčinović
Jeftimijević, M.M. (2018) Veliki ahavski trg Petra Sarića ili alegorija o velikoj apokalipsi. Gračanica: Dom kulture 'Gračanica', 23-55
Jeftimijević-Mihajlović, M.S. (2015) Identitet i njegova obličja u romanu Mitrova Amerika Petra Sarića. Baština, vol. , br. 39, str. 49-63
Sarić, P. (2012) Mitrova Amerika. Beograd: Prosveta
Todorov, C. (2010) Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Službeni glasnik, Prevela Aleksandra Mančić