Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2013, br. 43-2, str. 685-700
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/01/2014
Mitski heroj u Crnom cvetu Bobana Kneževića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: aenimax@gmail.com

Sažetak

Crni cvet Bobana Kneževića primer je književne pripovesti koja pokazuje da su mitske strukture i univerzalije, kao što su elementi mitološke avanture i karakteristike mitskog heroja kako ih je definisao Džozef Kembel, prisutne ne samo u antičkim mitovima nego i u savremenim ostvarenjima, uključujući i srpsku književnost, te da junaci književnih pripovesti i njihove avanture, bez obzira na vreme i mesto kada su nastali, imaju brojne zajedničke osobine. Epsko-mitski kontekst predstavljen u dve vremenske linije kreira efikasan mehanizam koji u romanu Crni cvet razotkriva korene, suštinu i mehanizme problema i dilema aktuelnih ne samo u fikcionalnoj i stvarnoj istoriji jedne nacije, već i u njenoj sadašnjosti.

Ključne reči

mit; mitski heroj; mitska avantura; fantastika; heterohronizam

Reference

Bulfinch, T. (2005) Muthology: The Complete Texts. New York: Gramercy Books
Cavendish, R., Ling, T.O., ur. (1989) Mitologija, ilustrovana enciklopedija. Ljubljana, Zagreb: Mladinska knjiga
Frye, N. (1979) Anatomija kritike: četiri eseja. Zagreb: Naprijed, prev. Gliga Gračan
Jung, K.G. (1995) Lavirint u čoveku. Beograd: Ars Libri - Neven, izbor i predgovor Vladeta Jerotić
Kembel, Dž. (2004) Heroj sa hiljadu lica. Novi Sad: Stylos, prev. Branislav Kovačević
Knežević, B. (2008) Crni cvet. Beograd: Everest media
le Guin, U. (1979) Language of the night: Essays on fantasy and science fiction. New York: Putnam’s
Leeming, D.A. (1998) The Voyage of the Hero. New York, Oxford: Oxford University Press
Ševalije, Ž., Gerbran, A. (2004) Rečnik simbola. Novi Sad: Stylos