Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2013, br. 43-2, str. 753-763
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/01/2014
Tehnika fantastike u analizi pripovetke 'Pad kuće Ušera' E. A. Poa
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti

e-adresa: djasovic@gmail.com

Sažetak

U radu ćemo se baviti tehnikama fantastične književnosti primećene u jednom od najznačajnijih dela Edgara Alana Poa naslovljenog 'Pad kuće Ušer'. Za osnov analize pozvaćemo se na tumačenje Todorova, koji se oslanja na doživljaj i čitanje književnog dela kao glavnog uslova nastanka fantastike. Imaćemo u vidu i drugačije pristupe analizi Poovog dela i to: psihološko, biografsko, formalističko, stilsko; ali uvek sa stanovišta tehnika koje su neophodne da bi jedan tekst pripao žanru fantastike. Koristićemo se mišljenjima Frojda, Kortasara, Palavestre i drugih koji su razmatrali ovo pitanje, ali uzećemo u obzir i stavove samog Poa o formi dobro napisane pripovetke. Za Poa je ključan utisak, koji ona mora da ostvari nad čitaocem putem oneobičavanja, figurativnog govora, postepenog razvoja događaja i motiva. Pomenuti efekat, o kome Po govori, nalazimo i u temeljima tumačenja fantastike, što ćemo iskoristiti u analizi navedene pripovetke.

Ključne reči

fantastika; pripovetka; recepcija; čudno i čudesno; čudnovato

Reference

Bloom, H. (2006) Blooms modern critical views: Edgar Allan Poe. New York: Chelsea House
Dayan, J. (1994) Amorous bondage: Poe, ladies, and slaves. Cambridge: University Press
Freud, S. (1919) The Uncanny. Preuzeto sa http://homepage.mac.com/allanmcnyc/textpdfs/freud1.pdf, 02. 08. 2011
Kortasar, H. (1996) Drugo putovanje - izabrane priče. Beograd: Rad
Lovecraft, H.P. (1927) Supernatural horror in literature. http://www.yankeeclassic.com/miskatonic/library/stacks/literature/lovecraft/essays/supernat/supern01.html
Palavestra, P. (1989) Knjiga srpske fantastike XII-XX vek. Beograd: Srpska književna zadruga, I: str. 7-42
Po, E.A. (1994) Pad kuće Ušera. Novi Sad: Solaris
Šklovski, V. (1969) Uskrsnuće riječi. Zagreb: Stvarnost
Tartalja, N. (1998) Teorija književnosti za srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Todorov, C. (2010) Uvod u fantastičnu književnosti. Beograd: Službeni glasnik