Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 563-582
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/01/2017
Osnove Platonove filozofije prirode i antički obrazovni sistem
Univerzitet u Beogradu

e-adresa: pmilosavljevic@gmail.com

Projekat

Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive (MPNTR - 179048)

Sažetak

Cilj ovog rada je da ukaže na drugačiji pristup u analizi Prirodno-filozofskih sadržaja i iskaznih oblika na osnovu kojih je Platon argumentovao geometrijske karakteristike kosmološkog broja, poznatijeg kao Platonov geometrijski broj. U radu je predstavljen jedan deo rezultata multidisciplinarnog istraživanja koji ukazuje da je iskaze o kosmološkom broju potrebno posmatrati u kontekstu opisa elemenata konstuktabilne geometrijske matrice, kojom je Platon na jedinstven način objedinio principe nebeske mehanike i osnove strukturiranja materije. Ključnu ulogu u koncipiranju kosmološke konstante, ali i osnova antičke obrazovne doktrine imalo je uspostavljanje sistema geometrijsko-strukturalnih veza neprekidne podele, intervala pitagorejske muzičke lestvice i posebnih fenomena prostiranja svetlosti (primarnog i sekundarnog duginog ugla).

Ključne reči

Platonov kosmološki broj; neprekidna srazmera; pitagorejska muzička lestvica; filozofija prirode; dugin ugao