Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Kultura
2012, br. 134, str. 213-226
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/05/2012
doi: 10.5937/kultura1234213S
Značaj Boškovićeve teorije prirodne filozofije za savremenu nauku i filozofiju
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Sažetak

Boškovićeva teorija prirodne filozofije, objavljena 1758. godine, imala je veliki uticaj na njegove savremenike i imala je mnoge sledbenike u narednim vekovima. Doprinela je otkriću strukture atoma i podstakla mnoge naučnike na dalji razvoj modernog shvatanja strukture materije. Fizičar Ledermen (Leon Ledermann), nobelovac, 1993. godine napisao je da je Boškovićeva filozofija 'ključ za razumevanje celokupne fizike'. Nemački filozof Niče (Friedrich Nietzsche) smatra da je Boškovićeva teorija prirodne filozofije 'najveći trijumf nad čulima koji je do tada na Zemlji postignut'. Francuz Herisman (Lancelott Herrismann) ukazuje da će 'Boškovićeva filozofija u celini postati filozofija narednog (21-og) veka'. Ovaj rad obuhvata prikaz života i delatnosti Boškovića, opis njegove filozofije, kao i njene doprinose savremenoj nauci i filozofiji.

Ključne reči

Reference

*** (1987) Filozofija znanosti Ruđera Boškovića, Radovi simpozija Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove. Zagreb
Bošković, R.J. (1974) Teorija prirodne filozofije, svedena na jedan jedini zakon sila koje postoje u prirodi. Zagreb: Liber
Bošković, R. (1758/1763) Philosophiae naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium. Beč
Bošković, R.J. (1922) A theory of natural philosophy. Chicago: Open court publishing comp
Dadić, Ž. (1987) Ruđer Bošković. Zagreb: Školska knjiga
Dimitrić, R. (2006) Ruđer Bošković. Pitsburg-Beograd: Izdavačka kuća Helios
Gill, H.V. (1941) Roger Boscovich: Forerunner of modern physical theories. Dublin: M. H. Gill and Son
Gledić, V. (2011) Ruđer Bošković. Beograd: Jasen
Janković, N.Dj. (2011) Astronomski radovi Rudjera Boškovića. Beograd: ICNT
Kutleša, S. (1994) Prirodno-filozofijski pojmovi Ruđera Boškovića. Zagreb
Ledermen, L., Terezi, D. (1998) Božija čestica. Beograd
Longair, M. (2003) Theoretical Concepts in Physics: An Alternative View of Theoretical Reasoning in Physics. Cambridge: Cambridge University Press
Rinard, P.M. (1976) Quarks and Boscovich. Am. J. Phys, 44, 704
Silbar, M.L. (1982) Gluons and Glueballs. Analog, 102, 52
Stipanić, E. (1984) Ruđer Bošković. Gornji Milanovac: Dečje novine
Stoiljković, D. (2005) Aktuelnost Boškovićeve Teorije prirodne filozofije svedene na jedan jedini zakon sila koje postoje u prirodi. Vasiona, 53, 77
Stoiljković, D. (1978) Uticaj fizičko-hemijskog stanja etilena na mehanizam i kinetiku polimerizacije po tipu slobodnih radikala pri visokom pritisku. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, magistarski rad
Stoiljković, D. (2007) Importance of Boscovich's theory of natural philosophy for polymer science. Polimery, 52 (11-12) 804-810
Stoiljković, D. (1983) Od elementarnih čestica do makromolekula - tragovima Ruđera Boškovića. Polimeri, 4, 289
Stoiljković, D. (2008) Ruđer Bošković - preteča savremenog shvatanja strukture atoma. Hemijski pregled, vol. 49, br. 3, str. 54-57
Stoiljković, D. (2010) Rudjer Bošković - utemeljivač savremene nauke. Petnica: Istraživačka stanica Petnica
Stoiljković, D.M. (1979) Dijalektičko-materijalistička osnova teorije Savić-Kašanin o ponašanju materije pri visokim pritiscima i o nastanku rotacije nebeskih tela. Dijalektika, Beograd, vol. 14, 137
Stoiljković, D. (1988) Atrakcija i repulzija shvatanja Boškovića, Hegela i Engelsa. Filozofska istraživanja, 9(5-6): 1567-1576
Stoiljković, D.M. (1981) Mehanizam i kinetika polimerizacije etilena pri visokom pritisku. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, doktorska disertacija
Stojiljković, D. (2005) Teorija Ruđera Boškovića kao putokaz ka kvantnoj mehanici. Arhe, vol. 2, br. 4, str. 181-186
Supek, I. (2008) Ruđer Bošković - vizionar u prijelomima filozofije, znanosti i društva. Zagreb
Thomson, J.J. (1907) The Corpuscular theory of matter. New York
White, L.L. (1961) Roger Joseph Boscovich: Study of his life and work on the 250th anniversary of his birth. London: George Allen and Unwin
White, L.L. (1957) Boscovich and particle theory. Nature, 179, 284