Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2014, vol. 60, br. 3, str. 59-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/05/2015
Izvori finansiranja razvoja zemalja Zapadnog Balkana u periodu 2001-2012. godine
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: slobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac.rs, ddespotovic@kg.ac.rs

Sažetak

Istraživanjem je obuhvaćeno šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska) u periodu 2001-2012. godine. Analizirani su podaci o stopama privrednog rasta, udelu štednje, investicija i deficita tekućeg računa u bruto domaćem proizvodu i posebno podaci o dinamici stranih direktnih investicija u sagledavanom vremenskom intervalu. Došlo se do zaključka da u periodu koji dolazi jedan od neophodnih uslova ekonomskog napredovanja zemalja ovog regiona predstavlja rastuće učešće domaćih izvora, odnosno rastući udeo domaće štednje u bruto domaćem proizvodu. Ovo tim pre kada se zna da su eksterni izvori u obliku stranih direktnih investicija po osnovu privatizacije državnih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana gotovo iščezli.

Ključne reči

finansiranje razvoja; domaći izvori; strani izvori; Zapadni Balkan; ekonomska kriza