Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
1996, vol. 43, br. 2, str. 167-178
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Hedžing transakcije u funkciji tekućeg i razvojnog finansiranja moderne poljoprivrede
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Funkcionalnost sistema finansiranja tekućih i razvojnih potreba agrara bitno determiniše uspešnost jugoslovenske ekonomije čije su komparativne prednosti u i oko poljoprivrede. Posredstvom kvalitetnih hartija od vrednosti - forvarda, fjučersa i opcija, uz primarni cilj redukcije cenovnog rizika ostvaruje se hedžing strategija poslovanja, pri čemu vlasnik perspektivnog terminskog ugovora, kroz realizaciju na berzi efekata, ima mogućnost za nabavku dodatnih (dugoročnih i kratkoročnih) resursa. U okviru ovog rada analizirane su suštinske karakteristike terminskih ugovora, uz poseban osvrt na mikro i makroekonomske prednosti terminskog poslovanja.

Ključne reči

hedging; forwards; futures; options; finansiranje razvoja

Reference

*** (1995) Razvoj poslovnih sistema u agrobiznisu - Međunarodno naučno stručni skup
Erić, D.D. (1993) Forvord i fjučers ugovori i mogućnosti njihovog uvođenja kod nas. Berza, Beograd, br. 2, februar, str. 10-17
Krasulja, D.S. (1992) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Pitić, G.Lj., Štimac, M., Petković, G.K., Erić, D.D., Jelić, R. (1992) Berzanski pojmovnik. Berza, Beograd, pos. br. Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (1990) Corporate finance. Homewood, IL, itd: Irwin
Zakić-Vujatović, Z.M. (1995) Agrarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet