Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 4, br. 2, str. 88-99
Metodika sokolskog fizičkog vežbanja za sva vremena
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresagabika.kragujevic@gmail.com
Ključne reči: Soko; sokolski gimnastički sistem; fizička vežba; ideologija; metodika; prosveta; zdravlje; moral
Sažetak
Pod uticajem Francuske buržoaske revolucije i pod uticajem slobodno mislećih, obrazovanih patriota, bude se mnogi evropski narodi revoltirani stanjem i položajem svog naroda. Pod snažnim uplivom demokratizma, liberalizma i nacional romantizma, stvaraju se u Evropi prve nacionalne države (Nemačka, Francuska, Italija), dok se u nacionalno depriviranim entitetima javljaju nacionalni prvaci "revolucionarnog" stremljenja ka nacionalnoj emancipaciji od tuđinske vlasti. Pod datim društveno istorijskim prilikama u Češkoj se osniva gimnastičko društvo sa osnovnim zadatkom kamuflirane borbe za nacionalni preporod i emancipaciju. TA borba iziskivala je fizičku snagu, zdravlje i moral naroda čemu je moglo da doprinese fizičko vežbanje svojim sredstvima i metodama. Tim mišljenjem su se rukovodili dr Miroslav Tirš i njegovi bliski saradnici kad uspostavljaju, razvijaju i šire sokolski gimnastički sistem, koji od pretenzija užeg nacionalnog značaja, prerasta u sveslovenski sokolski pokret sa epilogom stvaranja jednog univerzalnog humanističkog sistema fizičkog vežbanja. Sokolski gimnastički sistem temeljio se na demokratskim i liberalnim ideološkim osnovama, a sačinjavali su ga jedinstveni, konzistentni i koherentni elementi: organizacije, ideologije, sistema fizičkih vežbi, sokolske vaspitne metodike, sokolske posvete, kadrova i sokolske štampe. Sokolska vaspitna metodika bila je jedan od najznačajnijih elemenata sokolskog rada, koja je mogla svoje zadatke da izvršava samo u simbiozi i sinergiji sa sokolskom ideologijom, sistemom fizičkih vežbi, sokolskim kadrovima i štampom. Sokolski gimnastički sistem građen je na naučnoj osnovi i sistematici koji su svoj izvor imali u Tiršovim filozofskim pogledima i njegovom neposrednom ličnom iskustvu.
Reference
*** (1911) Osnovna pravila i uputstva za nastavu telesnog vežbanja u srednjim školama. Beograd: Državna štamparija
Ambrožić, M. (1934) Metodika sokolskog vaspitanja. Ljubljana
Brozović, A. (1934) Sokolski zbornik. Beograd
Brozović, A. (1930) Soko Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Bučar, F. (1908) Povijest gimnastike. Sokolska knjižnica, sv. 9
Gangl, E. (1931) Tiršovo Sokolstvo. Ljubljana
Gangl, E. (1930) O Sokolskoj ideji. Ljubljana
Gradojević, M. (1935) Beograd
Ilić, S. (1994) Istorija fizičke kulture (Novi vek i savremeno doba). Beograd
Kragujević, G. (1994) Sokolski gimnastički sistem kao osnova školskog fizičkog vaspitanja u Kraljevini Jugoslaviji''. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Kragujević, G. (2005) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja za učitelje i studente Učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Macanović, H. (1933) Sport - Sokolstvo. Zagreb
Magazinović, M. (1932) Telesna kultura kao vaspitanje i umetnost. Beograd
Ministarstvo vojno i mornarice (1920) Nastava za gimnastiku. Beograd
Mrvoš, N. (1932) Pogledi i misli dr Miroslava Tirša. Ljubljana
Polić, B. (1933) Prednjačka osobenost. Soko, Beograd, br. 7-8
Spernjak, B. (1928) Povest gimnastike i Sokolstva. Vinkovci
Stojković, S. (1897) Fizičko obrazovanje i njegove reforme. Beograd: Državna štamparija
Tirš, M. (1931) Sokolska gesla. Ljubljana
Tirš, M. (1930) Naš zadatak, smer i cilj. Ljubljana
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/spes-2016-0030
primljen: 15.09.2017.
prihvaćen: 19.10.2017.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka